Tomelilla vill inte ha några gruvor

Bredda och utöka gruvkampen – stoppa gruvbolagens rovdrift (Foto: Anders Wemmert).

av Anders Wemmert // Artikel i Offensiv

Fredagen den 4 oktober anordnade nätverket mot gruvor på Österlen, VetoNu, en manifestation i Tomelilla.

Ett drygt 20-tal personer slöt upp för att protestera mot bolaget ScandiVanadiums planer på att bryta vanadin, en metall för batterier. Vanadin finns i alunskiffern i berggrunden, men också många andra tungmetaller – bland annat uran.
Företaget har trots protester i form av olika manifestationer och namninsamling  (hittills 16 300 underskrifter) fått tillstånd av Bergsstaten att provborra i ett antal områden på Österlen. 
ScandiVanadium har mutat in drygt 20 000 hektar mark och räknar med att starta brytning i dagbrott på en yta av cirka 10 000 hektar. Detta motsvarar den yta som en motorväg från mellersta Skåne till Rom i Italien skulle ta upp!

ScandiVanadium påstår att de har teknik för att ingen skadlig miljöpåverkan kommer att ske, trots att VetoNu och andra experter har visat på en stor risk att tungmetaller kommer ut i grundvattnet och att odlings- och betesmarker samt ovärderliga naturområden riskerar att skövlas. 
Nu har ScandiVanadium fått tillstånd att provborra i ytterligare två områden i Tomelilla kommun. Provborrningarna kommer att starta inom kort.

Om företagets planer skall kunna stoppas krävs ytterligare mobilisering och protester. 
ScandiVanadiums och andra gruvföretags vinstjakt och rovdrift på natur och miljö måste stoppas.
• Inga gruvor på Österlen. Stoppa mineraljakten i Skåne.
• Offentligt ägande av naturresurserna.