Transportmedlemmar ger stöd

2006-11-15 14:53:15
Transportmedlemmarna bland väktarna på Nationalmuséum uppmanar LO till landsomfattande protestaktioner fram till den 20 december, kombinerat med en politisk strejk den 14 december.

Tobias Lindberg