Tvångsutvisades till Afghanistan trots dödshot

2013-04-17 14:28:34
Ali Haidari och Rafia Kazemi, från Afghanistan hade bott här i Sverige i 2,5 år och hoppades på att bygga ett liv tillsammans här. Nu har de tvångsutvisats och löper stor risk att utsättas för hämnd av familjemedlemmar.

Ali och Kazemi gifte sig med varan­dra av kärlek mot sina familjers ­vilja. De tillhör två olika folkgrupper: Ali är hazar och Rafia är pashtun.
Även religionen är ett hinder: Ali är född som shiamuslim och Rafia som sunnimuslim. Båda familjerna förkastar äktenskapet och hävdar att de har dragit ”skam” över sin familj. Ofta kräver denna förtryckande struktur att ”hedern” återställs genom våld och till och med mord på den eller dem som dragit ”skam” över familjen.
Trettio aktivister från Asylrörelsen Stockholm försökte stoppa deporta­tionen på Arlanda genom medpassagerarna. På Stadsmissions folkhögskola organiserade Studenter mot rasism nedringning av det ansvariga flygbolaget. Tyvärr räckte inte ansträngningarna denna gång.

Asylrörelsen Stockholm har
kontakt med paret och kommer att offentliggöra berättelsen om ­polisens våldsamma metoder och följa upp parets situation i Afghanistan.

Mattias Bernhardsson