Undersköterskeuppror den 22 augusti

av Ann-Christine Holmström // Artikel i Offensiv

Undersköterskorna har fått nog av delade turer, dåliga scheman som gör det svårt att kombinera jobbet med livet, tidspress, hög sjukfrånvaro och brist på vikarier. Ett mindre och mindre antal ungdomar utbildar sig till undersköterska och samtidigt ökar behoven av mer personal. Hur ska behoven kunna täckas i framtiden när det ser ut så här?

Hemtjänstpersonalen orkar inte arbeta kvar. Vissa säger upp sig och blir timanställda. Det ser rätt lika ut i landet var än man bor inom privat- eller kommunägda instanser. 
Syftet med upproret är att få bättre arbetsvillkor, höja statusen på jobbet, få mer kollegor, bra arbetsmiljö, arbetstider som gör det möjligt att kombinera med livet i övrigt och bort med delade turer. 
I Facebookgruppen diskuteras det flitigt: ett forum för människor att lyfta frågor och funderingar, och kunna se hur det ser ut i hela landet.
Hur facket Kommunal medverkar ser väldigt olika ut i delar av landet. Sektionen i Västerås stödjer manifestationen, i andra delar deltar man inte. Missnöjet gror i Luleå över hur dåligt Kommunal verkar för att backa upp sina medlemmar i frågor som rör arbetstider och scheman med mera.

Skurup, Stockholm, Jönköping och Borlänge är några av de städer som har en manifestation den 22 augusti. Totalt finns det 709 namnteckningar och många elektroniska namnteckningar som ska överlämnas till socialminister Lena Hallengren (S).