Upprop för trygga jobb på posten

2014-12-10 13:14:00
Seko posten lanserade den 1 december ett upprop mot dåliga arbetsförhållanden på Posten och mot överdriven användning av bemanningsföretag. Utan kamp kan följden bli att anställda utsätts för orimliga effektiviseringsåtgärder där ekonomiska krav och servicemål går före arbetares arbetsmiljö och hälsa. Ett av huvudkraven är en ny postlag.

Offensiv har pratat med Ruben Derkert, som är timanställd terminalarbetare på posten.
Vad tycker du om uppropet?
– Det är väldigt viktigt och det kommer precis i rättan tid. Det är viktigt att uppropet sprider sig till alla arbetsplatser över hela Sverige. Det är viktigt att fackföreningen kämpar mot lönedumpning för att inte arbetare ska ställas mot arbetare. Posten är statligt ägt, men trots det använder de sig av bemanningsföretag i stor utsträckning. Det gör det nog lättare för uppropet att få genomslagskraft bland de anställda.
– Vad som behövs är också en politisk kamp och att andra delar av fackföreningsrörelsen, som till exempel Byggnads, Kommunal, Handels med flera gör stöduttalanden och driver liknande upprop.

Några av uppropets främsta krav är bland annat:

  • Bemanna arbetsplatserna på så sätt att vi kan utföra vårt arbete på ett bra sätt. Lyssna på de anställda och ta tillvara på personalens kompetens, engagemang och servicekänsla.
  • Minska andelen otrygga anställningar och användandet av bemanningsföretag. Heltid ska vara den naturliga anställningsformen, nödvändiga förstärkningsresurser ska endast användas som komplement.
  • Genomför nödvändig personalomställning på ett ansvarsfullt sätt. Bemanningsanställda som kontinuerligt behövs i verksamheten bör erbjudas en postanställning.
  • Möt kunderna med egen personal, minimera användandet av underleverantörer och genomför ingen outsourcing av produktionsverksamhet på terminaler eller inom distribution. När företaget redan avser att minska antalet anställda spär outsourcing bara på problemen.
  • Garantera att schyssta villkor gäller för chaufförer som utför transporter för under­entreprenörer, där svenska kollektivavtal ska gälla på svenska vägar. Se till att enbart använda seriösa transportföretag. PostNord, som ägs av svenska och danska staten, måste vara ett föredöme för att inte skada företagets varumärke.

Rättvisepartiet Socialisterna stödjer Seko Postens krav för trygga och schyssta arbetsvillkor och uppmanar andra fackföreningar, gräsrots­kampanjer och privatpersoner att anta uppropet. Det behövs också en fortsatt organisering och press underifrån för att få igenom förbättringar. ■