Valet 2014: Rösta på Rättvisepartiet Socialisterna

2014-08-06 22:03:17

foto: Yonggang Cui
Britta Berggren talar på 1 maj i Luleå.

Inför Rättvisepartiet Socialis­ternas valupptakt i Luleå har Offensiv intervjuat Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot och nummer ett
på Rättvisepartiet Socialisternas valsedel för Luleå kommun.

Vad är det viktigaste vallöftet för RS i kommun- och landstings­valet i höst?
– I Luleå, som på alla andra ställen vi ställer upp i valet, lovar vi framförallt en sak: att fortsätta kämpa tillsammans med personal, elever, brukare, arbetslösa, studenter och unga mot högerpolitiken. Det är precis som vi gör idag, oavsett om vi sitter i fullmäktige eller inte.
– Positionerna i fullmäktige stärker dock kampen mot nedskärningar, dåliga arbetsvillkor och privatiseringar.

Alliansen har drivit den hårt kritiserade arbetslinjen, men just jobb och skola brukar vara de viktigaste frågorna i valet. Vad är Rättvisepartiet Socialisternas lösning på arbetslösheten och krisen som synts i skolan med exempelvis PISA-undersökningen och skolkonkurser?
– Att som Alliansen straffa arbetslösa, pensionärer och låginkomsttagare med skatteavdrag som gynnar de rikaste ger inga nya jobb. Att sätta skattefinansierad verksamhet som vård, skola och omsorg i händerna på riskkapitalister ger enbart fler åtstramningar eftersom de privata bolagen i välfärden enbart är ute efter vinster att stoppa i egen ficka.
– Vi säger att det behövs en riktig satsning på välfärden med 200 000 nya jobb inom vård, skola och omsorg. Samtidigt måste välfärden drivas i offentlig regi med tillräckliga resurser – en välfärd utan vinst.
– Undersökningar i skolan säger inte alltid allt, till exempel har länder med färre prov i skolan bättre resultat. Vi vill avskaffa betygshetsen och istället satsa på mindre klasser och fler lärare.
– Vad gäller jobb i allmänhet måste högerregeringens attacker på arbetare stoppas. Vi kräver trygga jobb åt alla – skrota bemanningsföretagen, Fas 3 och visstidsanställningar. Alla som arbetar ska ha kollektivavtal och lönedumpningen, som redan har gått för långt, ska stoppas.

Vilka lokala frågor är viktigast i Luleå inför kommunvalet?
– Personalbristen i vård och skola har blivit än värre sedan förra valet. Därför är till exempel frågan om delade turer fortfarande aktuell. Förra valet tvingades S att backa i frågan och ge ett vallöfte som de sedan dess har svikit. Men tillsammans med anställda inom äldreomsorgen kämpar vi för att de delade turerna ska avskaffas samtidigt som vi tillsammans med de anställda kräver ökad personaltäthet.
– En annan viktig fråga i Luleå är kamp mot privatiseringar. I fullmäktige och ute på gatorna kämpar vi mot utförsäljningen av Luleå hamn och Lulebos (det kommunala bostadsbolaget) lägenheter.

Frågor som miljö, antirasism och feminism är på tapeten, inte minst sedan EU-valet. Rättvisepartiet Socialisterna brukar synas i de frågorna, men kan du kort beskriva vad RS anser vara lösningen?
– Feminism och antirasism, ja alla rörelser mot förtryck måste vara kämpande för att vinna. Vi kämpar mot könsdiskriminering på gräsrotsnivå, mot delade turer och för höjda löner i vård och skola, frågor som rör de största kvinnodominerade yrkena, där också lönen är lägst. Ett krav vi reser i valet är att det behövs specialdomstolar vid våldtäktsfall, samtidigt som kvinnojourer behöver få resurser.
– Rättvisepartiet Socialisterna är alltid i främsta ledet mot rasism och nazism. Vi organiserar eller deltar i protesterna mot SD, vi var bland initiativtagarna i Kärrtorpsprotesterna, och tillsammans med asylsökande har vi alltid kämpat för rätten till asyl.
– Idag ser vi en klimatkris där storföretagen sitter bakom ratten på väg utför stupet. Det behövs en klimatomställning med satsningar på förnyelsebar energi, vilket i sig skulle ge nya arbetstillfällen samtidigt som vi skulle rädda klimatet. Järnvägen måste återförstatligas och satsas på, likaså behövs gratis och utvecklad kollektivtrafik. ■

Var med på Rättvisepartiet Socialisternas valupptakt!

Rättvisepartiet Socialisterna har valupptakt på tre orter: Luleå, Haninge och Göteborg.

Luleå: Tisdag den 12 augusti klockan 18.30 i Nordansmak (Stationsgatan 25 B) i Luleå. Valupptakt med Rättvisepartiet Socialisterna – ett kämpande socialistiskt alternativ i valet för Luleå kommun och Norrbottens landsting.

Haninge: Onsdag den 13 augusti klockan 18.30 i Jordbro kultur- och föreningshus, i Jordbro centrum. Valupptakten kommer att innehålla en presentation av valmanifestet, musik samt en chans att träffa våra kandidater och ta del av RS valarbete.

Göteborg: Lördag den 9 augusti klockan 14.00 i Hammarparken, nära anslutet till Hammarkulletorget. Tal, musik, artister och dans står på dagordningen. På scenen kommer grupper som Mangue Ailin och artister som Amel Mill, Arin Hiwa och Redjan Auat att uppträda. Dansar gör bland annat de bolivianska dansgrupperna CC Libertad och Tunari. RS kommer att presentera partiets viktigaste valfrågor och sina kandidater. Tal från Rättvisepartiet Socialisternas kandidater i valet kommer också att hållas.


Rättvisepartiet Socialisterna ställer upp i kommunvalet i Göteborg. Offensiv har pratat med tre av kandidaterna i Göteborgs kommun.

–Det behövs en politik som sätter männi­skors behov i främsta rummet. Vi som bor i förorter och arbetarområden drabbas ständigt av högerpolitikens nedskärningar och privatiseringar. Därför ställer Rättvisepartiet Socialisterna upp som ett kämpande alternativ i årets val. Till skillnad från övriga partier lovar vi bara en sak, att fortsätta kämpa, säger Kristofer Lundberg, första namn för Rättvisepartiet Socialisterna i Göteborg, och fortsätter vidare:
– Ett parti ska inte bedömas efter vad de säger utan för vad de gör. RS är ständigt närvarande i vardagen och ger vårt stöd till den kamp som förs för mer pengar till skola, vård och förorter. En röst på Rättvisepartiet Socialisterna är en röst på fortsatt kamp, avslutar Kristofer.

– Behovet av en politisk röst för arbetarklassen är tydligare än någonsin. Efter 30 år av nyliberal högerpolitik har den offentliga sektorn slagits sönder, skolan och vården går på knäna, arbetslösheten nått nya höjder och arbetslöshet, bostadsbrist och ökade klassklyftor har följt i dess spår. Detta har bara varit möjligt på grund av fackföreningarnas passivitet och socialdemokratins förborger­ligande. Mot denna bakgrund står vi inför ett skriande behov av att återuppbygga arbetarrörelsen på
socialistisk grund, för ett nytt arbetarparti och en kämpande fackföreningsrörelse, säger Minela Mahmutovic, andranamn för RS i Göteborg, och fortsätter:
– En röst på Rättvisepartiet Socialisterna är ett första steg på vägen till denna historiska uppgift

– En röst på Rättvisepartiet Socialisterna är den bästa protesten mot ett politikeretablissemang som för länge sedan vänt dig ryggen. Våra kandidater går till val som kandidater på arbetarlön, vi kommer inte att ta en krona för egen vinning. För oss handlar politik om viljan till att förändra, inte till personlig karriär. RS kommunfullmäktigeledamöter i Haninge och Luleå skänker sina arvoden till kamp mot lokala nedskärningar och rasism, för upprustning av förorten och för rätten till asyl, säger Johannes Lundberg, kandidat i kommunvalet för RS Göteborg. Han fortsätter:
– RS vill föra in folkets röst in i maktens korridorer. För att detta ska bli möjligt behöver vi din röst den 14 september. Men ditt viktigaste val är att du organiserar dig. Bli medlem i RS redan idag. ■

RS Göteborgs viktigaste valfrågor

Kandidater på arbetarlön:

Rättvisepartiet Socialisterna är ett parti för arbetare och låginkomsttagare av arbetare och ungdomar. För oss är politiken en väg till samhällsförändring, inte en karriärsstege. Därför ställer våra kandidater upp på arbetarlön.

Välfärd utan vinst:

RS kommer att fokusera sin kamp för en vinstfri och upprustad välfärd och ett stopp på nedskärningar på skola, vård och omsorg. Det behövs fler händer och fötter i välfärsyrken vilket skulle öka kvalitén och skapa arbete. Det är avgörande för en fungerande välfärd.

För ett nytt arbetarparti:

Det blir tydligt för allt fler att det finns ett behov av ett nytt socialistiskt arbetarparti efter socialdemokratins förborgerlig­ande och Vänsterpartiets höger­vridning. De som kämpar mot nedskärningar och privatiseringar idag står ofta öga mot öga med socialdemokratiska nedskärnings­politiker.

Stoppa våldet – för trygghet och välfärd:

Förra årets grövre våld visar på en allvarlig samhällsutveckling. Våldet fortsätter och skapar en berättigad oro. Orsaken ligger i snabbt växande orättvisor i krisens spår. Kampen mot våld, droger och kriminalitet är att bekämpa klassamhället – ge hoppet tillbaka genom arbete, utbildning och bostad.

Rusta upp förorten:

Göteborgs förorter befinner sig i en akut situation, där det behöver resas motstånd mot nedskärningar, arbetslöshet och bostadsbrist. Detta sammanfattar RS i parollen ”Rusta upp förorten”. RS har en rik historia av kamp för upprustning. Vi kommer kämpa för att stoppa nedskärningarna.

Bygg bort bostadsbristen:

RS kämpar för en politik som bygger bort bostadsbristen och rustar upp miljonprogrammet. Vi kämpar mot hyreshöjningar vid de lyxrenoveringar som har blivit ett allt vanligare sätt för bolagen att höja hyran. RS pekar på behovet av miljö- och klimat­anpassade renoveringar för att tillgodose behoven.

Stoppa rasism och fascism:

I spåren av ekonomisk kris och fattigdom ser vi hur populistiska och rasistiska högerpartier, som Sverigedemokraterna, går framåt. RS står i kampens främsta led mot rasism och fascism. Kampen mot SD och fascistiska grupper går hand i hand med kampen mot den högerpolitik som är rasismens grogrund.

Flyktingamnesti:

RS var med och bildade Asylrörelsen, som idag är en landsomfattande rörelse för flyktingamnesti. Tillsammans med flyktingar har RS vunnit hundratals uppehållstillstånd och stoppat utvisningar till krig och diktaturer. Vi kämpar för arbete, bostad och kollektivavtal åt alla.

Arbete åt alla:

Arbete åt alla har alltid varit arbetarrörelsens ledstjärna och är fullt möjligt med ett program för kamp för jobben. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön är den största uppgiften för att råda bot på massarbetslösheten.

Nej till trängselskatt:

RS säger nej till trängselskatt. Denna orättvisa avgift slår hårdast mot låginkomsttagare som måste ta bilen till arbetet eller för att lämna barnen på dagis. En kommunalarbetare som kommer upp i maxbeloppet förlorar en hel månadslön utslaget på ett år. En reform för att minska biltrafiken är istället gratis kollektivtrafik.

Kvinnokamp för rättvisa:

Det är många, inte minst unga kvinnor, som fått nog och nu beslutsamt tagit kamp mot patriarkala strukturer och sexism. Det behövs en feministisk rörelse som även reser klasskraven och utmanar makteliten och de sexistiska strukturerna. ■