Vård i kris och protester från personal

2019-01-09 12:08:42

foto: Elias Theodorsson
Vårdplatser fortsätter att försvinna. Högern förgör vården.

Sverige har den lägsta andelen vårdplatser bland de så kallade utvecklade länderna i OECD, enligt Socialstyrelsen. Det rapporterade SVT Skåne i måndags.

Från 2006 till 2017 har antalet vårdplatser per tusen invånare minskat från 2,9 till 2,2. År 1994 fanns det 5,2 vårdplatser per tusen invånare i Sverige. Minskningen av antalet vårdplatser har fortsatt, trots alla påstådda vårdsatsningar.
I slutet av förra året beslutade högerstyret i Västra Götalandsregionen att permanenta den minskning av antalet vårdplatser som redan har skett på Sahlgrenska universitetssjukhuset samt att ytterligare minska antalet vårdplatser. Vidare beslöts att dra in totalt 300 tjänster.
De nya nedskärningsbesluten togs trots omfattande protester från de anställda som länge larmat om att det råder katastrofläge till följd av brist på personal och vårdplatser.

Bristen på sjuksköterskor är orsaken till att akutmottagningen och vårdavdelningarna på Sahlgrenska håller på att gå under. Trots det finns en politisk ovilja att skapa en attraktiv och hållbar arbetsmiljö för sjuksköterskor, skrev exempelvis överläkaren Jan Brun i en debattartikel i Dagens Samhälle och slog fast att: ”Bristen på vårdplatser är för sjukvården en tärande cancersvulst som vänder kollegor mot kollegor och som innebär klara hälsorisker för huvudpersonerna, patienterna”.

På Sahlgrenska har drygt 600 läkare skrivit under upprop som bland annat kräver av regionstyret att;
• Sluta försäkra att patientsäkerheten inte riskeras.
• Presentera effektiva lösningar för att öka bemanningen.
• Visa en tidsplan för när alla kliniker ska ha 85 procents medelbeläggning och utlokalisering av patienter förbjuds.