”Varför jobba när vi riskerar våra liv?”

2014-11-13 13:31:31

foto: Ammar Khorshed
Krafttag krävs för att få ett slut på dödsolyckorna på arbetsplatserna. Bland annat behövs det kollektivavtal inom alla branscher.

Den tragiska arbetsplatsolycka, där två arbetare miste livet och ytterligare en skadades allvarligt, är inte en isolerad händelse. Varningssignaler har höjts om att arbetarskyddet på byggarbetsplatserna har försummas främst för anställda hos underentreprenörer och inhyrda utländska arbetare.

På tisdagsmorgonen förra veckan (den 4 november) förolyckades två polska arbetare och ytterligare en fick livshotande skador när en 50 ton tung värmesköld lossnade och föll på en byggarbetsplats i Värtahamnen i Stockholm. Bygget, där 500 arbetare jobbar, är beställt av kraftbolaget Fortum och ska bli ett nytt värmekraftverk.
Olyckan var dessvärre inte en slump. Det har uppdagats att det saknas ett svenskt kollektivavtal på arbetsplatsen. Det innebär att facket inte får tillträde till arbetsplatsen för att kontrollera arbetsmiljön och att det saknas skyddsombud. Byggnads i Stockholms ansvarige för arbetsmiljöfrågor Tomas Kullberg säger till SVT under olycksdagen att arbetspassen på bygget är mellan 10-12 timmar om dagen sju dagar i veckan och att det finns brister i kompetensen till följd av kedjorna av underentreprenörer på arbetsplatsen.

”Just nu borde alla byggen i Sverige stå stilla! Varför jobba när vi riskerar våra liv?”, skrev skyddsombudet Kent ”Renen” Johansson på Arbetet Debatt två dagar efter olyckan.
Han berättar för Offensiv att hans kollegor på byggena känner en oro och att en del fick flashbacks från olyckor som de själva har bevittnat, i vissa fall där kollegor har strukit med. Johansson har tillsammans med sina kollegor i Byggnads medlemskrets i Handen startat en insamling för att stötta de drabbade arbetarnas familjer med försörjning. Han pekar på vikten av solidaritetsarbetet gentemot de utländska kollegorna som en viktig del av det fackliga uppdraget:
– Det de gör med de utländska arbetarna idag kommer de att göra mot oss imorgon, förklarar Johansson.
Han menar vidare att striden för kollektivavtal på alla arbetsplatser är helt avgörande för säkerheten på arbetsplatserna. Arbetarna måste själva kunna välja skyddsombud och på så sätt få till en seriös tillsyn av säkerheten på arbetsplatserna. Beställaren Fortum Värme, som till hälften styrs av Stockholms stad, har inte tagit varningssignalerna om säkerhetsbrister på allvar och har valt att inte ställa krav på kollektivavtal.

Den österrikiska entreprenören Andritz, som genomför bygget, struntade i att anmäla en liknande olycka i Växjö endast en månad innan dödsolyckan i Värtahamnen. Om anmälan om tillbud hade inkommit till Arbetsmiljöverket hade förebyggande åtgärder kunnat genomföras och den senaste dödsolyckan hade möjligen kunnat undvikas. Flera incidenter har ägt rum tidigare på bygget i Värtahamnen, varav tre olyckor där arbetare har skadats.
Tidningen Arbetarskydd skrev den 20 januari att var fjärde dödsolycka på jobbet inte räknas till den officiella statistiken då de förolyckade är utländska arbetare. Därför är statstiken, som pekar på ett sjunkande antal arbetsplatsrelaterade dödsolyckor, gravt missvisande.
SVT avslöjade dagen efter dödsolyckan att samtidigt som antalet anmälda arbetsplatsolyckor har ökat de senaste fem åren har arbetsplatsinspektörerna nästan halverats under de senaste åtta åren. Den avgångna Alliansregeringen lade ner Arbetslivsinstitutet 2007 och har raserat arbetslivsforskningen genom att skära ner anslagen med flera hundra miljoner kronor och forskarna har blivit en tredjedel färre, enligt tidningen Kollegas sammanställning den 19 november 2013. På så sätt har viktig kunskap om hur arbetarskyddet ska förbättrats gått förlorad.

Byggnads fick i den senaste avtalsrörelsen igenom huvudentreprenörsansvar på arbetsplatserna. Men det gäller inte där utländska entreprenörer har anlitats. Försök görs för att kringgå ansvaret genom att underentreprenörer benämns som konsulter. Vad som verkligen skulle krävas är solidaritetsansvar, att huvudentreprenören görs solidariskt ansvarig för att arbetarna får vad de har rätt till och har blivit lovade av underentreprenörerna.
Laval-domen i EG-domstolen år 2007 slog fast att fackföreningar inte får använda stridsåtgärder för att driva igenom svenska kollektivavtal för utländska entreprenörer som utför arbeten i Sverige. Socialdemokraterna gick till val på att riva upp lex Laval, men den nya arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) gör klart i en intervju i Arbetet den 7 november att hon inte tänker uppfylla vallöftet.

Det är ingen nyhet att EU är ett nyliberalt projekt vars syfte är att pressa ner arbetares villkor över hela kontinenten. Det är helt nödvändigt för fackföreningsrörelsen att mobilisera medlemmarna på arbetsplatserna för att ta kampen mot kapitalets EU och att bryta med den EU-vänliga socialdemokratin. Bara så kan svenska kollektivavtal på alla arbetsplatser för alla arbetare upprätthållas och liv skonas. ■