”Vi har valt att inte tolka non-profit som vinstförbud”

2013-01-17 12:46:34
”Non-profit kan betyda många saker och vi har valt att inte tolka det som vinstförbud”, sa LO-juristen Claes-Mikael Jonsson när LO:s linje om vinster i välfärden presenterades.

Han fortsatte: ”Det här är inte särskilt dramatiskt, aktiebolag kan till exempel bilda dotterbolag i form av samhällsbolag.”
Pensionärshemsidan veteranen.se  ger en förklaring till LO:s nya linje: ”Claes-Mikael Jonsson berättar att man fört samtal med [S]-partiet under resans gång. Den nye partiordfö­randen Stefan Löfven har vägrat uttala sig för ett vinstförbud.”
Samma hemsida har också talat med vårdföretagen, som signalerar fortsatt strid för sina intressen: ”Arbetsgivar- och ­branschorganisationen Vårdföretagarna menar å sin sida att förslaget radikalt skulle förändra förutsättningarna för företagen – och att det redan hämmar utvecklingen.”

Svenskt Näringsliv tänker inte heller trappa ner sin kampanj:  ”Det är djupt beklagligt att LO väljer en reglerings- och förbudslinje som hindrar företagande och som riskerar att leda till att viktiga jobb försvinner samtidigt som ­valfriheten minskar för oss alla. … Måtte det ­inte få genomföras", kommenterade SN:s vd Urban Bäckström.
Som om Urban Bäckström och Svenskt Näringsliv värnade om jobben – privata företag har i snitt 10 procent färre anställda än offentlig verksamhet inom välfär­den.
LO måste nu försvara sitt tekniska förslag om en ny bolagsform istället för att driva en kampanj i samklang med en massiv opinion på arbetsplatserna – mot alla profitörer inom välfärden.

Men Vänsterpartiets Jonas Sjöstedt har ingen kritik: ”Det är ­väldigt goda nyheter, det ansluter till det som Vänsterpartiet har föreslagit. Vinst­drivande bolag ska inte bedriva välfärdsverksamhet”.
De fem förbundsordförandena i samarbetet 6F inom LO verkar å sin sida ha insett att förslaget nog inte räcker: ”…målet är att en non-profit­princip ska råda.” ”Vi ser LO:s förslag som ett första steg mot det mål som LO-kongressen fastställde. Skulle det visa sig att det inte får någon effekt på vinstuttagen inom välfärdssektorn så måste vi vara beredda att ompröva förslaget.”
Striden om vinster i välfärden är långt ifrån över med LO:s förslag.   De extrema privatiseringarna kommer att vara en huvudfråga åtminsto­ne fram till valet nästa år.
Per-Åke Westerlund

Välfärd utan vinst

Upptaktsmöte för kampanjåret 2013
Torsdag 17 januari kl 18
Östermalms-rummet, 4 tr
ABF-huset, Stockholm