11 000 forskare utropar klimatnödläge

Forskare och klimataktivister säger alla samma sak: Det måste till en grundläggande systemförändring för att rädda klimatet (Foto: Public Domain).

av Robert Bielecki // Artikel i Offensiv

11 000 forskare har nu skrivit under en rapport som utropar klimatnödläge. Men kommer etablissemanget att bry sig om detta?

Det är långt ifrån den första larmrapporten om klimatet som har kommit de senaste åren. I regel tycks det komma flera varje vecka. Vad som är intressant med denna, som publicerades i tidskriften Bio Science den 5 november, är att hela 11 000 forskare har skrivit under den med samma budskap: det måste ske en förändring, och det nu. Forskarna är framför allt från naturvetenskapen, men även samhällsforskare och andra.
De skriver bland annat att:
”Djupt oroande tecken från mänskliga aktiviteter är upprätthållen ökning i både mänsklig och idisslande boskapsbefolkning, per capita köttproduktion, global inhemsk produktion, global trädtäckningsförlust, fossil bränslekonsumtion, antalet flygpassagerare, koldioxidutsläpp (CO2), och per capita CO2-utsläpp sedan år 2000.”
Att isen smälter och jordens globala medeltemperatur ökar som ett resultat av utsläppen nämns också som ”särskilt oroande”.

Den helt otillräckliga politiken som har förts de senaste 40 åren gällande verkningsfulla klimatåtgärder angrips också:
”Trots 40 år av globala klimatförhandlingar har vi generellt sett utfört ’business as usual’ med få undantag, och har till största delen misslyckats med att bemöta denna svåra situation. Klimatkrisen är här och accelererar snabbare än vad de flesta forskare förväntade sig. Den är allvarligare än förutsett och hotar naturliga ekosystem och mänsklighetens öde.
Särskilt oroande är de potentiella oåterkalleliga tippunkter för klimatet och naturens förstärkande feedbacks (atmosfäriska, marina och markbundna) som kan leda till en katastrofal ’växthusjord’ långt bortom människans kontroll. Dessa klimatkedjereaktioner kan skapa betydande störningar på ekosystemen, samhällen och ekonomier, som potentiellt kan lämna stora delar av jorden obeboelig.”

Även svenska Naturskyddsföreningen utkom med en rapport om hur de svenska klimatmålen ska nås, där de menar att energiproduktionen måste halveras.
– Det handlar inte minst om en mycket effektivare stadsplanering med närhet till service så att man slipper ta bilen som enskild person. Det handlar också om mycket bättre tillgång till kollektivtrafik och till möjlighet att cykla. Dessutom handlar det om en effektivare körning genom exempelvis lägre hastigheter och bättre vägunderlag, säger ordföranden Johanna Sandahl till SVT Nyheter den 7 november.

Rapporten från Bio Science tar i vetenskaplig och komprimerad form upp det som forskningen, men framför allt de miljontals klimataktivister som har strejkat för klimatet, har rest gång på gång: det måste till betydande förändringar, eftersom systemet vi lever i är direkt skadligt för allt liv på planeten. Men hur skapar vi en sådan kolossal samhällsförändring som skulle behövas?
Det borde vara uppenbart för alla att den politik som idag förs i global och nationell skala inte kan tackla de klimatutmaningar som vi står inför. Det beror i sin tur på att hela etablissemanget har som huvudmål att skydda kapitalismen och dess vildsinta jakt på ökade profiter.
Det räcker inte med uppmaningar till de styrande, till eliten, de superrika, direktörerna och så vidare, eftersom inga uppmaningar i världen kommer att få dem att agera. Bara massiv kamp och press underifrån kan tvinga dem till eftergifter. 
Det bör kallas till stora protester på det klimattoppmöte som ska hållas i Madrid i december (som flyttades från Santiago på grund av massprotesterna där). Och den 29 november är nästa stora globala strejkdag för klimatet, som bör samla alla kämpande rättviseaktivister, fackligt aktiva och klimatkämpar.

Endast en socialistisk omvandling i global skala kan genomföra den nödvändiga massiva gröna omställningen av all produktion och distribution av varor, energi och tjänster. Det man inte äger kan man inte kontrollera. Därför måste alla storföretag, energibolag, banker med mera ställas under demokratisk kontroll och styre underifrån.
För att nå dit måste alla klimat­aktivister, välfärdskämpar, gräsrötter, socialister, fackligt aktiva med flera gå samman i ett gemensamt motstånd för dessa krav.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!