2 000-3 000 barn får inte gå i skolan

2011-08-31 14:08:16
Nu har skolan börjat efter sommarlovet och barn i hela Sverige kliver in i klassrummen – men 2 000-3 000 barn måste stanna hemma. De har nämligen inte rätt till skolgång.
Enligt FN:s barnfond Unicef, som hänvisar till en statlig undersökning från förra året, hade inte 2 000-3 000 barn i Sverige rätt att gå i skolan. Det handlar om barn som lever gömda eller som papperslösa. Enligt Barnkonventionen, som Sverige har förbundit sig till, ska alla barn som befinner sig i ett land ha samma rättigheter. Detta innebär att oavsett om barnet är svensk medborgare, har permanent bostad i Sverige eller är papperslös ska det ha rätt till en utbildning. Anledningen till att konventionen är utformad så är för att inget annat land än det som barnet befinner sig i just för stunden kan garantera barnets rätt till utbildning.

”Flera utredningar har gjorts angående detta, FN:s barnrättskommitté har kritiserat Sverige för diskriminering av barn och organisationer som UNICEF har drivit på i frågan under flera år. Men från regeringen hörs nu inget. Detta trots att det har gått ett år sedan remissvar lämnades på ett konkret lagförslag om alla barns rätt till skolgång.” Detta skrev Christina Heilborn, chef för Opinion och påverkan, på Unicefs hemsida den 22 augusti.

Att Sverige förbiser en så grundläggande rättighet som utbildning visar på hur långt högerut regeringen har gått. Reinfeldts attacker på flyktingar blir fler och fler, bland annat har massutvisningarna ökat med 20 procent sedan förra året.
Dessutom lever de flesta papperslösa och gömda under en extrem press, i otrygghet och framförallt ovetande om framtiden.
Skolgång är inte bara viktig socialt, den kan också skapa en trygg miljö med rutiner och kunskap som alla barn behöver. Vem är i mer behov av detta än ett barn som befinner sig i hopplöshet?

Anna Löfgren, Offensivs redaktion

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!