200 miljoner i mäktig indisk generalstrejk

2019-01-16 11:00:10

foto: Calvin Priest
Kvinnliga textilarbetare var kärnan av strejken.

Under den historiska tvådagars generalstrejken i Indien den 8-9 januari, som samlade över 200 miljoner arbetare, ingrep New Socialist Alternative (CWI Indien) med massiv positiv respons.

Alla tusentals flygblad på både kannada och engelska om vägen framåt i kampen mot Modi och kapitalismen tog slut.
Sedan den förödande nyliberala politiken började införas 1991 har arbetarklassen i Indien gått ut i generalstrejk 17 gånger. Men denna generalstrejk var större än någonsin. Folket har tröttnat på Modis extremt nyliberala omfördelningspolitik, där de 99 procenten får mindre och de 1 procenten allt mer, och på fattigdom, analfabetism, sjukdomar, arbetslöshet och bostadsbrist.
Strejken slog till bara fyra månader innan valet äger rum, där många hoppas att Modis gangsterstyre kommer till ända. Men vad kommer det att ersättas med?
För en verklig förändring krävs det ett socialistiskt alternativ som kan visa på en väg ut ur kapitalismens ständiga misslyckande i att erbjuda människa och klimat en framtid.