55 % dyrare med hyresrätt

2013-10-10 08:20:22

foto: Natalia Medina
Hyreslägenhet i Farsta Centrum, Stockholm.

I takt med att bostadskrisen fördjupas ökar möjligheterna för bostadsbolag och bostadsrättsägare att profitera på ungdomars och andra resurssvaga gruppers allt desperatare jakt på tak över huvudet. Boven i dramat är Alliansregeringen med sin asociala bostadspolitik och den nya lagen, som i praktiken tillåter privata bostadsuthyrare att ta ut marknadshyror.

I februari införde Alliansen en ny lag om ”privatuthyrning av bostäder”, som åsidosätter Hyreslagen med dess rättigheter vid andrahandsuthyrning av bostadsrätter.
Ägaren av en bostadsrätt tillåts numera att sätta en hyra som täcker alla kapital- och driftskostnader, vilket motsvarar ­fyra procent av marknadsvärdet samt avgiften till bostadsrättsföreningen och slitage.
Det i sig innebär en automatisk hyreshöjning för i princip alla som hyr bostadsrätter i andra hand, inte minst i storstäder och områden där hyresrätterna som alter­nativ är få och bostadspriserna är höga.

Enligt Svenska Dagbladets granskning av hyresmarknaden, ”Hyreskollen”, har andrahandshyrorna skenat i storstäderna. I Stockholms innerstad har de ökat med 23 procent sedan förra året. En etta kostar nume­ra över 6 000 kronor i månaden och på Kungsholmen, där det är som dyrast, ligger snittet på 7 739 kronor i månaden. I ytterförorterna har ökningarna varit blygsamma.
Enligt SvD:s beräkning är rikssnittet för att hyra i andra hand 55 procent dyrare än för förstahandskontrakt (räknat i ­kronor per kvadratmeter).
Med den nya lagen försvinner möjligheten att överklaga alltför ­höga hyror hos Hyresnämnden .Hyresgästerna har enligt den nya lagen inte besittningsrätt (rätten att inte bli uppsagd efter att ha bott i bostaden i minst två år) och kommer därför knappast att överklaga överhyror när man när som helst riskerar att bli utkastad av bostadsägaren.
Svenska Dagbladets granskning bekräftar farhågorna. Ännu har ­ingen som hyr en bostadsrätt i andra hand i någon av landets tre största städer klagat hos Hyresnämnden på för höga hyror, trots att hyrorna har skenat sedan lagen infördes.
– Besittningsskyddet är ju borta. Trilskas man blir man uppsagd, då ryker man innan processen är klar, förklarade Hyresnämndens Johan Ramklint i SvD den 2 oktober.

I praktiken innebär den nya lagen att den grundläggande bruksvärdes­principen avskaffas till förmån för rena marknadshyror på andrahands­marknaden.
Lagen kom inte som en chock. Bostadspolitikens syfte är sedan ett par år tillbaka i själva verket att politiken ska rullas tillbaka och att det är marknaden som ska sköta jobbet.
Grundproblemen bakom bostads­krisen är att regeringen stegvis har avskaffat allmännyttan, privatiserat bostadsbeståndet och att Sverige numera är unikt bland världens utveck­lade länder eftersom man helt saknar ett statligt bostadspolitiskt program. För ett par år sedan införde regeringen en ny lag för de ­allmännyttiga bostadsbolagen.
Allmännyttan är i praktiken avskaffad eftersom den enligt lagen måste drivas affärsmässigt. Sociala hänsyn kommer i skymundan när bolagen måste göra vinster.

Hyresgästerna blir kommunpolitikernas kassakor när man dränerar bolagen för att täcka upp de hål i kommunernas budgetar som har uppstått till följd av kapitalismens kris och skattesänkningar främst för de välavlönade (jobbskatteavdragen).
Granskningen visar att det framför allt är unga som drabbas i bostadsfrågan. Av alla de 86 179 ungdomar under 25 år som står i Stockholms bostadskö var det endast 40 som fick ett förstahandskontrakt. Det är just ungdomar vars föräldrar inte är rika, som i hög utsträckning tvingas att betala de skenande hyrorna på andrahandsmarknaden.

Ekonomer och självutnämnda
experter vädrar morgonluft i bostads­krisens spår. De försöker argumente­ra för att hyresregleringar och minimistandarder för bostäder borde slopas. Men det är just marknadsanpassningen av bostadsförsörjningen som är den stora boven. Internationella och historiska exempel visar entydigt att när marknaden tillåts ta över, förvinner också möjligheterna till en anständig bostad för alla.
Istället krävs det att en social bostadspolitik återinförs. Bostaden måste åter bli en social rättighet snarare än en konsumtionsvara för de som har råd. För att uppnå detta är det viktigt att bygga vidare på proteströrelser, som ”Alby inte till salu” och kampen mot lyxrenoveringar och hyreshöjningar i Husby, för att utmana högerpolitiken.

Ammar Khorshed

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!