Abortpillertåg för rätten till abort på Irland

2014-11-06 15:29:13
Förutom protester världen över för aborträtt på Irland den 28 oktober ägde en historisk protest rum i Dublin för att uppmärksamma behovet av säkra, billiga, icke-kirurgiska abortmöjligheter.

Den 28 oktober hade utlysts som en internationell protestdag för den irländska aborträtten och protester ägde rum i cirka 15 länder, bland annat i Indien, Sverige, USA, Australien med flera.
Irland har ett av världens mest strikta abortförbud i och med att abortförbudet är inskrivet i grundlagen. Tack vare de protester som följde efter Savita Halappanavars död 2012, vilken skedde till följd av att hon nekades abort, tvingades en lagförändring igenom. Förändringen skulle ha inneburit att vid risk för kvinnans liv skulle hon ha rätt till en abort. Men den urvattnade lagen har visat sig vara tandlös. Nyligen förhalades en kvinnas begäran om abort av myndigheterna så länge att den inte var möjlig längre.
Följden av att bryta mot abortförbudet genom att göra en abort eller att bistå någon annan kan vara så högt som ett 14-årigt fängelsestraff.

På protestdagen genomfördes det en historisk aktion. Kvinnor från flera kvinnorättsorganisationer tog tåget från Dublin, det så kallade Abortion Pill Train (abortpiller-tåget), till Belfast i Nordirland. Där hämtades det abortpiller som beställts via Women­OnWeb (posten i Nordirland söks inte igenom lika noggrant som den i Irland). Tabletterna togs sedan tillbaka med till Dublin och svaldes av flera av deltagarna, däribland Socialist Partys parlamentsledamot Ruth Coppinger, på en protest framför mediernas kameror.
Att inga juridiska påföljder har ägt rum visar att den irländska regeringen är satta under press av kravet på aborträtt – den vill inte bidra till mer fokus på den landsomfattande kampanjen.
Aktionen var en imitation av de protester som ägde rum under 1970-talet då preventivmedel var förbjudna i landet och kvinnor åkte med tåget för att hämta hem dem från Nordirland.

Kampen på Irland fortsätter för att inga fler kvinnor ska behöva sätta livet till, med krav på bland annat gratis preventivmedel och kvinnors rätt till säker vård, inklusive rätten till abort, men också med krav på att stoppa nedskärningarna i välfärden som allra mest drabbar kvinnor. ■