Åldersbedömningar – skambetyg för regeringen

2017-12-13 23:16:17

foto: Liz West / Flickr CC
Magnetröntgen används för att bedöma ensamkommandes ålder, något som medicinska experter starkt dömer ut.

De medicinska åldersbedömningarna har länge varit en skamfläck. De senaste månaderna har åldersprövningarnas fullständiga rättsosäkerhet avslöjats. Nu vänder sig allt fler medicinska experter emot Migrationsverkets metod. Åldersbedömningarna av unga flyktingar är en fullständig skandal.

Sedann regeringen för två år sen sänkte Sveriges asylpolitik till EU:s miniminivå har den ”tillfälliga begränsningslagen” blivit en ödesdag för unga flyktingar. Svenskfödda ungdomar ser fram emot 18-årsdagen som en dag av frihet och hopp om framtiden. För unga på flykt är det istället en
domedag.
För ensamkommande från Afghanistan som bedömdes som ”vuxna”, alltså över 18, är det mindre än fem procent som fick uppehållstillstånd (av de ärenden som hade avgjorts i slutet av augusti 2017). Allra hårdast verkar bedömningen vara av de som har ”skrivits upp” till 18.
Många unga på flykt har inga ID-dokument och regeringens nya ”ordning och reda”-politik innebar att deras ålder nu skulle fastställas ”vetenskapligt”. År 2016 började de medicinska åldersprövningarna i stor skala. Den medicinska åldersbedömningen ska vara frivillig – men den som avstår blir regelmässigt uppskriven till 18 år.

I januari 2017 tog Rättsmedicinalverket (RMV) över de medicinska åldersbedömningarna. I våras började RMV använda en ny metod, med röntgen av både tänder och knäleder. Enligt RMV och Migrationsverket skulle den nya metoden minska risken för att felbedöma åldern uppåt. I ett informationsblad skrev Migrationsverket:
”Om du är över 18 år är dina visdomständer oftast färdigutvecklade och dina knäleder har vuxit klart. Om du är under 18 år utvecklas dessa kroppsdelar fortfarande.”
Teorin var att knälederna ”mognar” senare är tänderna, alltså skulle knäröntgen vara en garanti mot att inkorrekt skrivas upp till över 18. Men tusentals undersökningar senare har det visat sig att så gott som alla som undersöks har ”mogen knäled”. Knäleden verkar inte vara någon säker åldersvisare.

Under året har en storm av kritik mot bedömningarna från läkare, forskare och jurister vuxit i styrka. Förra veckan beslöt RMV och Migrationsverket att pausa åldersbedömningarna av flickor efter kritik från forskare. Eventuellt mognar flickors knäleder tidigare än pojkars, något som RMV ska undersöka närmare. Men metoden och processen som helhet sågas av bland annat de forskare vars arbete RMV lutar sig mot.
Migrationsverket påstod att deras mätning var rättssäker. På grund av hur viktigt utfallet i bedömningen är skulle de tillämpa principen ”hellre fria än fälla” – alltså om det fanns någon osäkerhet i bedömningen skulle den lägre åldern gälla. I praktiken har de istället hellre fällt än friat.
Fyra läkare bedömer röntgenbilderna. I de fall de bedömer åldern olika är det alltså den lägre siffran som ska gälla – men istället blir det tvärtom den högre åldern som Migrationsverket fastställer. Migrationsverket har alltså ljugit om vad som gäller.

Dessutom är en åldersprövning en komplex process. Enligt Petter Mostad, docent i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola med lång erfarenhet av rättsmedicinska bedömningar, saknar Migrationsverket kompetensen att göra korrekta bedömningar. Mätresultaten måste sättas in i ett statistiskt sammanhang, jämföras med ett stort antal andra individer, och prövas enligt sannolikhetsläran. Det görs inte, berättar Mostad för Svenska Dagbladet.
60 procent av Migrationsverkets bedömningar som ”över 18” visade sig vara fel när de granskades av en fristående instans, företaget Forodont. Rörelsen mot utvisningar har fört upp en mängd bisarra rättshaverier till ytan – som exemplen där en pojke sägs vara en månad äldre än sitt syskon, eller där lillbror blir ”storebror” och utvisas.
Migrationsverket, med hjälp av RMV, bedriver en politisk process med de medicinska åldersprövningarna. Till svar behövs en masskampanj för att avskaffa hela utvisningspolitiken. Bomber och kulor gör ingen åldersbedömning innan de sliter sönder en kropp. Kampen mot åldersbedömningarna är kampen för att återupprätta rätten till asyl. ■


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!