Åldersbedömningarna – en rättsskandal

2018-01-17 12:46:54

foto: Natalia Medina
De grovt ovetenskapliga och direkt felaktiga åldersbedömningarna måste skrotas.

Skandalen kring åldersbedömningarna av ensamkommande barn på flykt växer. Svenska Dagbladets artikelserie är en svidande uppgörelse med Rättsmedicinalverkets ”medicinska” bedömning: den är helt enkelt fel.
Samtidigt avslöjar en granskning som SVT har gjort att Migrationsverket baserar sin åldersbedömning uteslutande på denna utdömda ”medicinska” prövning, istället för den samlade bedömning som man är skyldig att göra.

Omkring 10 000 ensamkommande har nu utsatts för RMV:s ”skräpvetenskap”, med det väntade resultatet att en stor andel ”skrivits upp” i ålder. Siffror från 2017 visar att 90 procent av de ”åldersuppskrivna” får avslag.
Migrationsverket bortser från allt utom de högst tvivelaktiga ”medicinska” åldersprövningarna när de ska fastställa asylsökande ungdomars ålder – trots att den ”medicinska” prövningen enligt verkets egna regler bara ska utgöra en del i en samlad bedömning; en del som dessutom ska användas ”i sista hand”. Det avslöjar en granskning av 100 asylärenden som Sveriges Television har gjort.

Migrationsverket ska bedöma ungdomars ålder genom att titta på personens egen berättelse, eventuella dokument och utlåtanden från socialtjänsten. Men när SVT granskade 100 asylbeslut för ensamkommande afghaner visade det sig att Migrationsverket bara tagit hänsyn till socialtjänstens utlåtande i ett (1!) fall – ett fall där socialtjänsten bedömt personen som över 18 år.
Socialtjänsten uttalade sig om ålder i 66 av fallen. I många fall var de osäkra, men i 42 fall uttalade de sig med större säkerhet och bedömde att den asylsökande var under 18 år.
I de flesta fall gjordes medicinska åldersprövningar som visade på en ålder över 18. Resultatet blev att bara tre av de 42 blev ”bestämda” till under 18 – tre av 100.

Utlåtandena från socialtjänsten, till exempel psykosociala bedömningar av läkare och psykologer, avfärdas av Migrationsverkets handläggare som ”ovetenskapliga”. Samtidigt är det de medicinska åldersprövningarna som RMV tillhandahåller Migrationsverket som visat sig sakna vetenskaplig grund.
Under snart ett års tid har en mängd vittnesmål från forskare riktat stark kritik mot RMV:s metod (röntgen av knäled och tänder; är endera ”moget” räknas du som vuxen). Andreas Schmeling, den tyske professor vars forskning RMV har sagt sig tillämpa, har rasat över metoden som ”oförenlig med evidensbaserad medicin”.
Inge Axelsson, professor emeritus i medicinsk vetenskap, har nu också visat att RMV:s bedömningar kolliderar med vetenskapen vad gäller jämförelsematerial. Röntgenbilder saknar ju relevans om de inte kan sättas i ett sammanhang så att en bedömning kan göras av skelettets mognad jämfört mot individer med samma bakgrund och förutsättningar.
20 års forskning visar ”att kroppsmognaden accelererar vid kronisk stress” – alltså att unga som växt upp på flykt mognar snabbare än genomsnittet. Det mörklägger RMV och hävdar, utan vetenskaplig grund, att motsatsen gäller.
RMV:s generaldirektör känner sig ”trygg” med metoden. Inrikesminister Morgan Johansson litar på RMV:s ”expertis”. En strid ström av förödande fakta visar att de ljuger. Regeringen, med hjälp av RMV och Migrationsverket, utsätter tusentals ensamkommande för ett löpande, institutionaliserat övergrepp. Fakta räcker inte – åldersbedömningarna är en skandal som måste stoppas av massprotester.
Hela det groteska lotteriet där siffran du tilldelas avgör om du får stanna eller gå, leva eller dö, måste stoppas. Afghanistan och andra länder som plågas av krig och förtryck är inte säkra för vare sig barn eller ”vuxna”.

Rättvisepartiet Socialisterna säger:

  • Stoppa de förnedrande ålders­kontrollerna och åldersuppskrivningarna!
  • Amnesti för ALLA som väntar, fått avslag och för papperslösa! Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck – låt storföretag och skatteflyktingar betala!


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!