Allt fler barn lever i hemlöshet

2018-05-16 14:20:25

foto: Public Domain
Ett hemlöst barn är ett för mycket.

Nära 5 400 barn i Sverige lever i hemlöshet i 25 av landets största kommuner. Värst drabbat är Göteborg, Stockholm och Malmö. 

Enligt Rädda Barnens rapport En plats att kalla hemma är kunskapen dålig om hur många barn som verkligen saknar ett hem. Inga exakta siffror finns på varken nationell eller lokal nivå om hur många barn som finns i denna utsatta situation, men enligt Socialstyrelsen har antalet hemlösa barn i landet har nära nog fördubblats från 5 900 år 2005 till 11 400 år 2017. Men även de uppskattar att mörkertalet är stort och att det kan röra sig om uppemot 15 000 hemlösa barn.
Rädda Barnens rapport visar på resultatet av klassamhällets Sverige och resultatet av en havererad bostadspolitik. Tusentals barn saknar hem, tvingas till tillfälliga boenden – i vissa fall i små bostäder angripna av skadedjur och mögel. 

Rädda Barnens rapport grundar sig på enkätundersökningar från 36 av landets kommuner, varav 25 har svarat, samt på möten med de barnfamiljer som bor på motell, vandrarhem, hotellrum, campingar och andra typer av tillfälliga boenden som de flyttar runt flera gånger per år mellan.
Det är en levnadssituation som skapar otrygghet för både barn och föräldrarna, vilka mår psykiskt och fysiskt dåligt över ovissheten om framtiden. Barn som tvingas leva med en ständig oro för hur och var de ska bo nästa dag, som inte kan ta hem vänner, som inte får någon studiero. De som arbetar nära barnen som förskole- och skolpersonal vittnar om barn som visar symtom på stress och trauma, vilket inte sällan också leder till längre tid av sjukdom och ångest.
Trångboddheten resulterar i att barn får svårt att klara av skolan och vardagen, saknar fritidssysselsättning och social gemenskap. Alla familjer i Rädda Barnens rapport har bott trångt under långa perioder, ibland i flera år. Det kan handla om tre till fem personer som har levt tillsammans på tio kvadratmeter, en trångboddhet vi inte har sett sedan 1930-talet.
Störst risk att hamna i hemlöshet löper barn med ensamstående föräldrar och barn till föräldrar med invandrarbakgrund. I Stockholm är det sju av tio bostadslösa barn som tillhör den kategorin. En annan grupp är barn till kvinnor som har utsatts för våld i hemmet och är utestängda från bostadsmarknaden efter att ha bott på kvinnojourer eller haft skyddat boende. 

Den nya hemlösheten som växer fram är ett resultat av klassamhället; den är strukturell snarare än social. Tidigare var det ofta sociala problem som var den vanligaste orsaken till hemlöshet. Idag bottnar hemlösheten i framför allt låga inkomster och dålig förankring på bostadsmarknaden. Rapporten visar tydligt att hemlöshet är en konsekvens av och anledningen till barnfattigdom.
De hemlösa barnen ökar inte minst i Göteborg. Samtidigt rusar kostnaderna iväg för tillfälliga boendelösningar som hotell, vandrarhem och jourboenden. 1 600 barn är hemlösa i Göteborg, och bland den akuta hemlösheten finns 683 barn som bor med sina 235 familjer i tillfälliga boenden utan stöd. 

Samtidigt som hemlösheten ökar skenar kommunens kostnader. 2016 landade kostnaderna för nödlösningar till hemlösa, de som har inkvarterats på hotell, vandrarhem och campingar på 76,5 miljoner kronor. 2017 överstegs den siffran redan på första kvartalet. Sedan 2013 har socialtjänstens kostnader för socialt boende stigit med nästan 100 miljoner kronor varje år.
Efter att siffrorna började uppmärksammas av Rädda Barnen, Hyresgästföreningen och andra år 2016 satte kommunfullmäktige upp målet att halvera hemlösheten innan 2018, men siffrorna går åt andra hållet. Orsaken är framför allt bostadsbrist och trångboddheten, ett resultat av att inte tillräckligt många hyresrätter byggs i takt med befolkningsökningen. En annan avgörande orsak är också utförsäljningar och ombildningar som resulterar i att färre billiga hyresrätter når de med störst behov. 

Rättvisepartiet Socialisterna, som har uppmärksammat frågan i flera år i inte minst Angered, Göteborgs värst drabbade stadsdel, kräver att ombildningar och utförsäljningar stoppas, att staden tar ansvar för att garantera alla barn ett hem och trygghet genom att bygga bort bostadsbristen. Det behövs också en nationell utredning som kartlägger antalet barn i hemlöshet och en nationell plan för att garantera alla barn ett hem. Det skulle kräva en social bostadspolitik för bygget av ett nytt miljonprogram för att råda bot på bostadsbrist och trångboddhet.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!