Allt privatiseras

2008-01-23 13:15:45
I Uddevalla har stora protester rests mot kommunens högerstyre, som sedan förra valet har skridit till verket med sin nyliberala extremism: Allt ska privatiseras. Flera demonstrationer har ägt rum.

Redan i mars 2007 bildade föräldrar aktionsgrupper på varje hotad förskola som riskerade att privatiseras och den 14 mars samlades de till en gemensam demonstration. Protesterna fortsatte och i december var det pensionärer som demonstrerade mot utförsäljning av äldreomsorg och hemtjänst. Det finns inga tecken på att protesterna kommer att minska under 2008.
Uddevalla har varit en kommun med starka arbetartraditioner där socialdemokraterna traditionellt har styrt, och i valet 2002 fick vänsterpartiet hela 14 procent. Högeralliansen kunde vinna kommunvalet på grund av missnöjet med den socialdemokratiska högerpolitiken, som har kantats av ett stort antal skandaler där styrande socialdemokrater visat exempel på maktmissbruk och dess politiker dömts för bedrägerier och urkundsförfalskning. Ledande socialdemokrater figurerar fortfarande i polisundersökningar.

Splittrat vänsterparti

Vänsterpartiets högersväng resulterade i splittringar och partiet existerar knappt idag, förutom de tre mandat de har i fullmäktige.
Högeralliansen styr nu tillsammans med det populistiska Uddevallapartiet, som tog sex mandat på paroller om att stoppa korruptionen. För de som trodde att de var en ny frisk fläkt i politiken blev glädjen kortvarig. Uddevallapartiet är ett renodlat borgerligt parti som nu är de som står i spetsen när renhållning, barnomsorg, äldreomsorg, handikappomsorg, hemtjänsten, simhall m m ska privatiseras. De vill till och med privatisera och konkurrensutsätta brandkåren. Uddevallapartiets ordförande Hans Johansson fick posten som ordförande i den nyinrättade ”beredningen för valfrihet och konkurrensutsättning”.
Det är därifrån idén om att privatisera de 10 förskolorna och all annan verksamhet kom. Personalen fick inget veta, utan meddelades genom en artikel i lokaltidningen.
Motståndet mot privatiseringarna har varit massivt sedan dag ett från personal på förskola och vårdinrättningar, föräldrar och brukare, från brandmän och annan arbetarklass. Beträffande brandkåren hoppas den borgerliga majoriteten på en lagändring, då det är omöjligt att lägga ut denna på entreprenad som lagen ser ut idag.

”Individens frihet”

Hans Johansson upprepar ”individens frihet” som ett mantra. Han säger sig ha blivit inspirerad av Mauricio Rojas, den ökända folkpartist som vi minns efter dennes beröm av Pinochets nyliberala politik i Chile under åren av diktatur. Som vanligt när man avslöjar borgarnas sanning, är det den rika elitens individer som de menar. Vari ligger friheten för vanligt folk att välja när allt säljs ut? När ingen kommunal verksamhet existerar går det inte att välja denna.
Arbetarklassen har en stark tradition i Uddevalla, nu måste den traditionen återuppväckas för att stoppa högerstyret och dess nyliberala privatiseringsfundamentalism. Borgarna vill använda Uddevalla som en experimentverkstad för att sprida denna till övriga landet. Vad som krävs nu är att motståndet istället tar över och visar hur högerpolitiken kan stoppas och sprida det som exempel över hela landet.
Rättvisepartiet Socialisterna i Uddevalla säger nej till privatiseringarna och pekar på att det nu måste byggas upp ett enat motstånd mot högerpolitiken. Förskole- och vårdpersonal, brandmän och industriarbetare, ungdomar och pensionärer måste sätta stopp för borgarnas planer.
De som skulle kunna samla det motståndet är fackföreningsrörelsen, men om de fackliga ledarna p g a sina band till socialdemokraterna inte är beredda att utlysa protester för att på allvar stoppa högerpolitiken bör dessa organiseras underifrån av dem som drabbas.

Kristofer Lundberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!