Apoteken till utförsäljning

2008-01-15 22:28:00
Vi köper varje år mediciner för 31 miljarder kronor. Nu vill högeralliansen göra privat business av den stora och säkra marknaden kring våra behov av läkemedel. Apoteksmarknadsutredningens ensamutredare Lars Reje lade i förra veckan fram sitt förslag om hur privata kapitalintressen ska ta över apoteken och radera ut statens ensamrätt att sälja mediciner.

Det här blir ingen lätt privatisering som regeringen kan genomföra i en handvändning. De cirka 1 000 apotek som finns idag åtnjuter med få undantag ett stort folkligt förtroende. Tillgängligheten är bra, förutom i glesbygden, där en privatisering knappast skulle hjälpa, snarare stjälpa.
Idag kan vinsterna från apoteken i folktäta områden, just genom statens monopol, finansiera apotek i den kommersiellt ointressanta glesbygden. En av de tyngsta remissinstanserna, Sveriges kommuner och landsting (SKL), ger utredningen underkänt och riktar i ett yttrande hård kritik mot Rejes slutsatser:
”Sammanfattningsvis befarar vi att en omreglering på denna grund leder till högre läkemedelskostnader för skattebetalarna utan fördelar för patienterna.”
Lars Reje var därför försiktig då han presenterade sitt förslag. Han kunde inte redovisa några starka argument för att avskaffa monopolet. Tvärtom konstaterade han att medicinförsäljningen i Sverige är mycket effektiv och väl fungerande.
Utredaren kunde inte heller surfa på exemplet Norge där privatiseringen har genomförts och den utgör ett skräckexempel för apotekskunderna.

”Omreglering”
I linje med moderaternas satsning på nyspråk använder utredningsförslaget inte orden privatisering, utförsäljning eller avreglering, utan använder uttrycket ”omreglering”.
Omregleringen ska starta den 1 januari 2009 och ha en kontrollstation 2011 innan den genomförs definitivt.
Så vad vill borgarna göra? Högeralliansen vill, som i Norge, avreglera det statliga apoteksmonopolet för att släppa in privata apoteksägare. Internationella apotekskedjor ska lockas till att etablera sig i Sverige.
De statliga apoteken finns kvar under namnet Apoteket AB men ska successivt avregleras då grupper på 80-100 apotek i taget säljs ut. Apoteket AB ska under en övergångstid garantera servicen i glesbygden.
Vilket företag som helst ska få rätt att öppna ett apotek efter tillstånd från Läkemedelsverket. I butiken måste det alltid finnas en personal som är farmaceutiskt utbildad och en läkemedelsansvarig.
Läkemedelstillverkare, företag som säljer läkemedel och läkare eller annan personal som förskriver läkemedel får inte äga apotek.

Grossister blir ägare

Däremot öppnar förslaget för läkemedelsgrossister som ägare.
– Det innebär, precis som i Norge, att ett par tre grossistkedjor kommer att köpa upp alla Sveriges apotek, säger Henrik Hammar, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges kommuner och landsting i ett pressmeddelande.
Borgarnas argument att en ökad konkurrens ska ge billigare mediciner slås i kras av exemplet Norge, där Norska Legemiddelsverket för ett år sedan gjorde en jämförelse och kom fram till att priserna på vissa mediciner var 50-75 procent lägre i Sverige. Grossisterna i Norge köper in läkemedel billigt som de sedan säljer dyrt till sina apotek och hämtar in jättevinster eftersom det är fråga om samma kapitalintressen.

Konkurrens blir ”mersälj”

Utredningsförslaget säger att receptbelagd medicin ska ha samma priser i alla apotek och att apoteken tvingas vinna konkurrensfördelar genom att försöka förhandla ned läkemedelspriserna hos grossisterna – men vad händer om de har samma ägare?
I en artikel i Läkartidningen om erfarenheterna i Norge berättar farmaceuter att nr 1 på apoteken där är att med täta kampanjer öka försäljningen av läkemedel och hygienartiklar genom att med ”mersälj” få kunden att komplettera sitt planerade inköp med något mer. Henrik Hammar, SKL, säger:
– Utredaren har utgått från att läkemedel är en vara som alla andra när det istället handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser … Vi hade gärna sett en möjlighet för landstingen som betalare av läkemedlen att få förhandla med läkemedelsföretagen. Men nu överlåts till apotekskedjorna att förhandla med skattepengar. Det är alltid skattekollektivet som ska ta hem vinsterna, inte någon annan.

Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!