Är V beredd att kämpa för baden i Angered?

2014-08-28 16:08:05

foto: Elias Theodorsson
RS-medlemmarna Caroline Holmgren och Kristofer Lundberg tog ifjol initiativ till gratis simskola i Hammarkullen.

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) har visat att vi genom mobilisering, kamp och socialt arbete kunnat sätta en rad viktiga frågor på dagordningen. Senast är frågan om en gratis kommunal simskola.

Rättvisepartiet Socialisterna har drivit frågan i flera år, genom att arbeta opinionsbildande och utåtriktat. När den rödgröna majoriteten stängde Rannebergsbadet och planerade att stänga Hammar­badet i Angered, Göteborg, samlade RS direkt till strid.
Tillsammans med RS slöt badpersonal, bad- och gymgäster upp.
Hammarbadet räddades och Rannebergsbadet återöppnades. Våra medlemmar kunde därefter ta initiativ till gratis simskola i Hammarkullen.

Lagom till valet uppmärksammas vi genom media att Vänsterpartiet (V) nu ger sitt stöd till våra krav.Svenska Dagbladet skriver: ”De är här för att dela ut Vänsterpartiets flygblad om fri simskola för barn”.
Dagarna efter har V en debattartikel i GP som lyder: ”Vänsterpartiet vill att alla barn ska få lära sig simma. Vi vill att simskola erbjuds i kommunal regi och att sim- och livräddningsundervisning ska erbjudas på alla våra kommunala anläggningar /…/ Simundervisningen måste vara gratis och målet är självklart att alla barn ska klara simprovet i tredje klass.”

Rättvisepartiet Socialisterna välkomnar Vänsterpartiets linje och vi sträcker ut vår hand till gemensam kamp för gratis kommunal simskola. Men vi ställde samtidigt frågan till V vad de anser om framtiden för Angereds bad och gym som på nytt hotas av nedläggning.
Vi fick svar från Martin Fahlén för Vänsterpartiet Angereds styrelse som skriver:
”Vi i Vänsterpartiet motsätter oss eventuella nedläggningar av simhallarna i Ranneberget och Hammarkullen. Denna kamp förs av oss bland alla instanser i kommunen som är helt eller delvis berörda av frågan. Vi uppskattar det arbete ni har gjort med gratis simundervisning och vi hoppas att vi får igenom vårt krav för just detta inom en snar framtid också.”
RS är övertygade om att varje politisk fråga lättare går igenom i de valda församlingarna om det finns en rörelse utanför. Vår utsträckta hand till Vänsterpartiet kvarstår och nu är det upp till bevis om detta bara är ett valutspel eller en fråga som de är beredd att ta gemensam kamp för.

Vi oroas dock över hur förankrat det är i V att partiet motsätter sig eventuell nedläggning, då partiets representant i Idrotts- och föreningsnämnden, tillika vice ordförande i nämnden, Bettan Andersson, fortsatt inte vill uttala sig om hur V kommer att rösta i fråga om eventuella nedläggningar.
Rättvisepartiet Socialisterna uppmanar därför V:s medlemmar att driva frågan internt, ansluta sig till rörelsen och tillsammans med RS, badens anställda och brukare försvara Angereds bad och gym nu och efter valet. ■