Arbetarkandidat till Nigerias presidentval

2006-08-09 16:00:29
NIGERIA Ledningen för Nigerian Labour Congress (NLC, Nigerias LO) beslutade den 12 juli att ge fullt stöd till den avgående NLC-ordföranden Adams Oshiomhole, om denne är beredd att ställa upp som kandidat i nästa års presidentval, parlaments- eller delstatsval. Detta är en utveckling som speglar ökat stöd för idén att arbetarna måste ställa upp egna kandidater mot de korrupta kapitalistiska partiernas. Democratic Socialist Movement (DSM, CWI i Nigeria) har, i ett gemensamt uttalande med den radikala kampanjen United Action for Democracy (UAD), välkomnat detta.

”Socialistiskt parti”

LO:s beslut följer efter ett mycket framgångsrikt möte på temat ”Bygget av det arbetande folkets alternativ” i 2007 års val som organiserades gemensamt av DSM och UAD. På mötet deltog både representanter för alla tre fackliga federationer och kända radikaler som Gani Fawhhinmi, grundare av National Conscience Party (ett parti där DSM deltagit), som nu uttalade sig för bildandet av ett socialistiskt parti.
Enligt UAD och DSM är NLC:s beslut i linje med deras länge propagerade uppfattning att fackföreningsrörelsen, tillsammans med alla andra pro-massorganisationer, måste bygga det arbetande folkets politiska plattform. Den största utmaningen är nu enligt uttalandet att så snabbt som möjligt utarbeta ett aktionsinriktat handlingsprogram – med ett demokratiskt nationellt möte inom fyra månader, föregått av demokratiska möten och konferenser i hela landet. Medvetna steg krävs för att bygga en demmokratiskt förankrad och arbetarorienterad plattform, så att det inte blir fråga om en samling för vissa personers egna ambitioner.

Socialistworld.net