Arbetsförmedlingen säljs ut

2010-02-03 15:05:58
Högeralliansen vilar inte på lagrarna när det gäller att tillfredställa sina uppdragsgiva­re – kapitalägarna. Efter apo- teken ska det nu också göras vinster på massarbetslösheten.
Arbetsförmedlingen ska nedmonteras och successivt privatiseras. Rätten till arbete förvandlas till att i än högre grad än idag bli en vara att tjäna pengar på, nu även i förmedlingsledet.

I en promemoria från arbetsdepartementet dagarna före jul föreslås det att Arbetsförmedlingen till sommaren ska öppna upp för vad man kallar ”kompletterande aktörer”, läs upphandla privata företag. Entreprenörerna kan erbjuda en mer personlig handledning och alternativa arbetsmarknadspolitiska insatser, heter det vidare.

Arbetsförmedlingen ska även fortsättningsvis stå för finansiering och vara ansvarig för myndighetsutövningen, det vill säga registrera och bedöma om den arbetssökande är till- räckligt aktiv för att behålla sitt arbetslöshetsunderstöd.
Som vanligt är högeralliansen no­ga med att lansera sin gamla högerpo- litik med nya beteckningar.

Högerregeringens skattesänkningar fick namnet jobbskatteavdrag, nu heter privatiseringen av Arbetsför­medlingen att man inför ett ”valfrihetssystem”.
Alliansens mest nyliberala parti, Centerpartiet, har under januari lanse-rat idén att varje arbetssökande ska få en ”jobbpeng” och sedan själv välja arbetsförmedlare. Arbetsförmedlaren får halva jobbpengen om den anskaffar den arbetssökande ett arbete och hon har kvar arbetet ett år efter anställningen. Skolpeng, vårdpeng och nu jobbpeng.
– Vad vi gör nu är att vi säger att vi på sikt skulle vilja att förmedlingsverksamheten enbart sköts av privata aktörer, säger riksdagskvinnan Annie Johansson (C) till TT.
LO, TCO och flera fackförbund har kritiserat regeringsförslaget hårt i den remissbehandling som nu pågår.
I en debattartikel i Svenska Dagbladet den 20 januari avstyrker LO:s ordförande Wanja Lund­by-Wedin förslaget för att det är ett outrett hastverk, utan analys och konsekvensbeskrivning, som är tänkt att gälla redan från och med den 1 juli.
LO pekar på Riksrevisionens granskning av effektiviteten av Arbetsförmedlingens 1 000 upphandla­de jobbcoacher. Denna visar att färre arbetssökande har fått jobb i de regio­ner där man har använt sig av dessa ”kompletterande aktörer”. Ett annat argument mot förslaget är att det inte finns några regler som garanterar den arbetslöses valfrihet.

De privata arbetsförmedlarna kommer att styras av att tjäna pengar och därför vara mest intresserade av de arbetssökande som har lättast att hitta jobb. Kan de privata förmedlarna t ex neka en arbetssökande hjälp?
LO anser också att Arbetsförmedlingens myndighetsutövning av arbetslöshetsförsäkringen försvagas när verksamheten splittras upp i en massa konkurrerande arbetsförmedlarföretag. LO-ordföranden varnar avslutningsvis för att förslaget är en början på en nedmontering av Arbetsförmedlingen.
En läsare, Karlsson i Enskededalen, kommenterade nyhetsartikeln på DN:s webbupplaga den 22 januari:
”Centern och de borgerliga försöker skylla det egna misslyckandet med sysselsättningspolitiken på Arbetsförmedlingen. Det är fegt och ynkligt.”

Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!