Arbetslöshet skördar liv

2015-02-18 14:53:01

foto: David Shankbone / Flickr CC
Rapporten slår fast att ett av fem självmord beror på arbetslöshet och att arbetslöshet leder till självskadebeteende, oro, stress och nedstämdhet.

Varje år tar en miljon människor livet av sig. Enligt en internationell rapport från University of Zürich är ett av fem självmord relaterat till arbetslöshet. 

Sambandet mellan arbetslöshet och självmord har länge varit känt. Nyligen presenterades denna rapport som bekräftar detta med ett statistiskt underlag. Studien visar en markant ökning åren 2008-2009, i samband med den globala finanskrisen.

Ekonomisk nedgång resulterar i stigande arbetslöshet och social utslagning, vilket i sin tur leder till ett ökat antal självmord. Under finanskrisen ökade självmorden niofaldigt jämfört med tidigare år. Rapporten tar upp faktorer som depression, försämrad ekonomi och att många inte har råd med psykiatrisk behandling som anledningar till den kraftiga ökningen.

Siffrorna visar även att de länder där arbetslöshetsnivåerna generellt har varit låga drabbas allra hårdast. Statistiken är baserad på 63 länder runtom i hela världen, indelade i fyra regioner. Mellan år 2000 och 2011 ökade självmordsrisken med uppskattningsvis 20-30 procent. Ökningen är inte specifik för vare sig kön eller åldersgrupp.

I slutkommentaren till studien räknas faktorer som ligger till grund för självmord upp. Man nämner de allmänna nedskärningarna i välfärden och hur krisen ofta medför sjunkande inkomster vilket kan leda till att individer skuldsätts. 

Författarna gör det också tydligt att konsekvensen inte bara är självmord. En individ som befinner sig i ekonomisk otrygghet ligger i riskzonen för många psykosociala åkommor. Några vanligt förekommande är självskadebeteende, stress, oro och nedstämdhet. Även ökad risk för alkoholproblem nämns som en effekt av den ekonomiska instabiliteten samt hur de sociala relationerna påverkas. Aggression är en vanlig följd och detta är också en anledning till de ökade problemen i relationerna – allt detta för arbetsgivarnas vinstmaximering.
Men vi är inte maskiner som bara kan bytas ut och slängas bort. Släng istället bort det system som påstår något annat. 

Massarbetslöshet är en verklig effekt av dagens ekonomiska system. En rapport från Statistiska Centralbyrån, Yrke och dödlighet 2008-2012, visar också att arbetslöshet är det farligaste yrket. Att ge arbetslösa och andra som är i behov av det stöd och psykiatrisk vård är inte en fullständig lösning, även om det självklart är en nödvändig akut åtgärd.

Rätten till vård och anställningstrygghet borde redan vara en självklarhet. Långsiktigt måste vi sträva mot ett samhälle där en meningsfull sysselsättning och en trygg inkomst i praktiken är en rättighet för alla. 

Vi kan inte ignorera att det samhällssystem vi lever i profiterar på människor utan hänsyn till den psykiska ohälsan som har blivit vardag för många. Vi kan inte låta den vård som människor behöver skäras bort för högerpolitikens skeva prioriteringar. Vi kan inte under några som helst omständigheter acceptera hur kapitalismens jakt på profit låter arbetare jobba i maxfart tills de slits ut och kan bytas ut mot nya tills systemet sliter ut dem också. Vi måste kämpa tillsammans för rätten till trygghet och en god psykisk hälsa för alla. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!