Arbetsmiljön havererar – ohälsan ökar

2013-11-13 13:48:16
Allt fler blir sjuka på sina arbetsplatser. Speciellt korttidsfrånvaron ökar.
Sjukskrivningstalet ligger nu på 400 000 per år, vilket innebär en ökning på 50 000 under de senaste två åren.


Försäkringskassan har skrivit upp den beräknade kostnaden för sjukpenningen 2013-2014 med nästan fyra miljarder kronor.
Förklaringen rapporteras ­framför allt vara unga kvinnor som drabbas av psykisk ohälsa orsakad av stressiga arbetsplatser med osäkra anställningsformer.

Högerregeringens korståg under banér som Arbetslinjen och Rehabiliteringskedjan har befriat arbetsgivarna från ansvar och ­försämrat sjuka och skadade arbetares möjligheter till återkomst genom rehabilitering, utbildning och anpassning av arbetsplatserna.
Nyligen berättade tidningen Arbe­tet att anmälningarna om psykosociala problem på jobbet har ökat med 2 500 procent under de senaste tio år­en. Kjell Rautio, välfärdutredare på LO, skriver på LO-bloggen att arbets­givarna, när det kommer till att ta ansvar för att hjälpa en anställd tillbaka till arbetet, kommer undan på ett sätt som saknar motstycke i andra jämförbara europeiska länder.
Han redovisar vidare orsaker till det ökade ohälsotalet, hur arbetslivet ser ut idag.
Reinfeldts regering har sedan 2006 successivt befriat arbetsgivarna från ansvar.
Alliansen har lagt ned Arbetslivsinstitutet och minskat antalet arbets­miljöinspektörer från 389 till 251 idag, enligt uppgifter från Arbetsmil­jöverket, som själva har förlorat 20 procent i anslag sedan 2006.
Sverige bryter mot ILO-konventionen 161 där man 1986 försäkrade att företagshälsovården steg för steg skulle byggas ut.
Antalet arbetstagare som har före­tagshälsovård har sedan dess minskat kraftigt. På 1980-talet låg siffran på 86 procent, nu är den nere på under 65 procent. Nästa år drar regeringen mer eller mindre in allt stöd till företagshälsovården.
Planerade 360 miljoner kronor ersätts med ett bidrag på 30 miljoner kronor riktat direkt till ­arbetsgivarna. Resultatet av dessa politiska beslut ser vi nu i form av ökad ohälsa och tragiska olyckor på arbetsplatserna.

Arbetsförmedlingen rapporterar att 70 procent av ökningen av den totala arbetslösheten under det senaste året beror på att gruppen med funktionshinder ökar. Majorite­ten är kvinnor som har blivit utförsäkrade från sin ersättning från sjukförsäkringen och som nu ”långtidsparkeras” på arbetsförmedlingen, först som arbetslösa, för att så småningom bli deltagare i meningslösa arbetsmarknadsprogram som de kritiserade FAS 3-programmen.

Men innan de blev utförsäkrade jobbade många deltid. Ungefär 35 procent arbetade och hade halv eller deltidsersättning från Försäkringskassan. 14 månader efter utförsäkringen fanns endast 2 procent i anställning i ett osubventionerat arbete medan 8 procent hade ett subventionerat arbete.
Reinfeldt brukar triumferande hävda att gruppen förtidspensionärer (idag sjukersättning) har blivit mindre under hans tid vid makten än under socialdemokraternas.
Sanningen är alltså inte som han vill hävda, att Arbetslinjen fungerar, utan tvärtom att de som har utförsäk­rats bevisligen fått det svårare med att få arbete. Gruppen har blivit ­mindre då det idag är betydligt färre som beviljas förtidspension i relation till det antal som lämnar förtidspension för ålderspension.

Stefan Lundqvist

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!