Argumenten för socialism uppenbara

2013-10-23 16:24:36
Socialism i Rörelse, vars seminariedag i Luleå ägde rum under den gångna helgen, visade upp argumenten för ett socialistiskt alternativ i många brännande frågor.

Mest välbesökta seminariet var ”Smutsiga miljarder – den svenska gruvboomen baksida”, där journalisten och författaren Arne Muller presenterade sin bok med ­förödande fakta om de stora miljörisker som dagens hantering av gruvbolagens vinstjakt innebär.
– Varför blir det så här? En anled­ning som jag ser det är att företagens syfte är att bara tjäna pengar. Kostnaden för miljöåtgärder är bara en bland alla andra kostnader. Ett ­annat problem är den tidspress som projekten lider under för att investerat kapital ska generera avkastning så fort som möjligt, sa Arne Müller.
Rättvisepartiet Socialisternas kommunfullmäktigeledamot ­Göran Thyni drog den logiska slutsatsen:
– Den bästa ägaren är den allmänna ägaren. Det som finns i backen är dessutom en allmän resurs. Om gruvprojekt ska genomfö­ras så ska det kontrolleras demokra-tisk med maximalt inflytande från lokalbefolkning och andra som berörs.

Under seminariet om sexism och hbt-förtryck gav Max Håkansson och Josephine Landström både uppmuntrande exempel och varningar.
– Många framsteg har gjorts tack vare kamp och protester, till ­exempel vad gäller lagar, men fortfarande finns det strukturer kvar som leder till hatbrot och till exempel drabbar hbt-personers psykiska hälsa. Det som har vunnits kan inte heller tas för givet. Därför behövs en gräsrotsrörelse av hbt-personer och andra, sa Max Håkansson.
Josephine Landström beskrev näthatet mot kvinnor och ställde frågan om kvinnohatet har ökat.
– Genom internet har den kassa kvinnosynen och normen dragits till sin spets. Det är otroligt enkelt att hata eller hota anonymt på internet, men frågan är ändå varför det sker.
Debatten ”Vad är socialism? Är den realistisk?” visade på både skillnader och likheter.
Medan Hans-Ove Nordmark från den syndikalistiska fackföre­ningen Luleå LS av SAC menade att en facklig/arbetsplatsorganisering för att ta den ekonomiska makten är tillräcklig och politiska partier är ”opålitliga” menade Jonas Brännberg från Rättvisepartiet Socialisterna att alla arbetarorganisationer måste vara demokratiskt styrda/ kontrollerade underifrån, men att det behövs många organisationer, inklusive ett nytt kämpande arbetar­parti för att göra socialismen till en verklighet.

– Massprotesterna de senaste åren har visat att den nuvarande härskande eliten kan tvingas bort. Vad som har fattats på ­Tahrirtorget och i generalstrejkerna i Sydeuropa har varit självförtroendet om att vi själva kan styra samhället, utan en elit. En sådan medvetenhet måste manifesteras i socialistiska partier, fackföreningar och olika demokratiska organ för att ersätta dagens stat för de rika med en arbetarnas och de fattigas stat, sa Jonas Brännberg.
Kati Jääskeläinen från Vänsterpartiets landstingsgrupp hade ­tappat tron på hur långt man kan nå under kapitalismen och svarade att ”Folket måste resa sig” när hon till frågades om vad det innebär. Kati fick också försvara att Vänsterpartiet sitter med och styr i lands-tinget där man genomför ett nedskärningsprogram på 260 miljoner kronor, men menade att Vänsterpartiet vill påverka så långt som möjligt med överenskommelser.
Seminariedagen visade att det finns alternativ till dagens kapitalis­tiska kris med ekonomisk stagnation, arbetslöshet, fattigdom, kris och så vidare. Mötena gav inspiration till fortsatt kamp i alla brännan­de frågor och att även lyfta in den socialistiska analysen och det socia-listiska alternativet.

RS Luleå

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!