Asylrörelsen i Norrbotten – kamp och vinster

2013-05-29 12:58:54
Sedan 2010 har Asylrörelsen i Norrbotten kämpat för rätten till asyl. Tillsammans med de asylsökande själva har strider vunnits, skandaler avslöjats och utvisningar stoppats.

I maj 2010 höll Asylrörelsen ett seminarium i Boden med 50 ­deltagare. Politiker och Migrationsverket ställdes mot väggen av asylkämpar och asylsökande.
Juni 2010 demonstrerade Asylrörelsen genom centrala Boden när utvisningsministern Tobias Billström besökte Migrationsverket. Protesterna fortsatte inne på Migrationsverkets kontor, där ­ministern tvingades att gå med på ett möte med en delegation från Asylrörelsen.
Asylrörelsen demonstrerade i juni 2010 utanför polishuset i Luleå efter att asylkämpen Hameed Al-Oba­idi, asylsökande från Irak, satts i förvar. Med hjälp av Asylrörelsen kunde Hameed släppas från ­förvaret i november.
Hösten 2010 avslöjade Asylrörelsen i lokalmedia de ­fruktansvärda förhållandena på flyktingförläggningarna på Prästholmen och AF1/ rotorvägen i Boden.

I november 2010 genomförde Asylrörelsen tillsammans med asylsökande två sittstrejker på Migrationsverkets kontor i Boden. Båda strejkerna genomfördes under hela dagen. Den första hade ett 70-tal deltagare, den andra ett 30-tal. Strejkerna tvingade fram förbättringar på flyktingförläggningen på AF1/rotorvägen för ett drägligare boende.
I december 2011 togs flera irakis­ka flyktingar från Boden till förvar av polisen. Asylrörelsen agerade snabbt med en demonstration utanför polishuset i Luleå. Asylrörelsen höll kontakt med asylaktivister från Stockholm, som försökte stoppa utvisningarna på Arlanda. Tyvärr kunde vi inte stoppa utvisningen. Men Asylrörelsen lyckades hålla kontakten med en av de asylsökande iraki­erna som med hjälp av asylrörelsen nu är tillbaka i Sverige och har fått uppehållstillstånd.
Under 2012 kunde Asylrörelsen med hjälp av nya bevis och politisk kampanj stoppa utvisningen av Ali Akbar, politisk flykting från Iran.

Sedan 2010 har Asylrörelsen i Norrbotten väckt opinion i media för ett återinförande av rätten till asyl.
Vi har placerat flyktingars histo­rier och situationer i ljuset, vi har avslöjat svenska statens ageranden, vi har kunnat visa på vilka ­situationer flyktingar flyr ifrån och utvisas till.
Asylrörelsen har bjudits in och deltagit som talare på demonstratio­ner och seminarier mot rasism och högerpolitik i Luleå och Piteå samt Uleåborg i Finland.
Under Norrbottens första pridefestival i Luleå 2012 deltog Asylrörelsen på seminariet om HBT-flyktingars situation.
Våren 2013 har Asylrörelsen deltagit med de hungerstrejkande af­ghanerna för att ge fullt stöd till de strejkandes kamp för rätten till asyl.
Asylrörelsen har i Norrbotten bedrivit kamp, vunnit och kommer att fortsätta med att kämpa för rätten till asyl – tillsammans bygger vi en landsomfattande och internatio­nell massrörelse!
Raymond Ohlson