Att resa som arbetarklass

2011-11-12 00:08:37
BOK
Trafikmakt­ordningen
Sidantal155
FörlagKorpen Koloni
Organisationen planka.nu har nyligen gett ut boken Trafikmaktordningen. Där går de ingående igenom vem som har högst prioritet i trafiken och hur detta är ett symptom på klassamhället.

Planka.nu är ett nätverk av lokalorganisationer som har ­jobbat för en avgiftsfri kollektivtrafik sedan 2001. Organisationen finns i Stockholm, Göteborg, Skåne och Oslo. Trafikmaktordningen är skriven av planka.nu Stockholm.
”Mobilitet och klass är tätt sammanvävda”. Så börjar bokens första kapitel och meningen antyder en analys gjord med klassmedvetande. Mobiliteten, möjligheten att röra sig fritt, hör enligt många till de som har egen bil. Av de som har egen bil är majoriteten, enligt planka.nu, ­vita, högavlönade, medelålders män, och därför hör rätten till mobilitet främst till dem.
Planka.nu menar däremot att denna påstådda frihet som bilen innebär egentligen bara innebär enorma regleringar och att varje medtrafikant innebär ett hinder för bilföraren, till skillnad från kollektivtrafiken där man åker tillsammans.

I boken beskrivs det att anledningen till allt vårt ”tvångspendlande” beror på bristen på tillgänglighet till det nödvändiga i våra samhällen, framförallt i för­orterna, där politikerna ständigt skär ner på och lägger ner vårdcentraler och dylikt och hänvisar till andra orter eller stadsdelar.
”Genom att återupprätta och utvidga närhetsprincipen för alla offentliga välfärdstjänster kan vi bryta den utveckling vi ser idag där kvalitet segregeras och koncentreras till innerstaden.”
Det är enligt boken ingen slump att just bilen har blivit ett så pass populärt färdmedel. Bilsamhället är inte och har aldrig varit ett gemensamt intresse för alla medborgare. Efterkrigstidens billobby bestod av femtio mäktiga grupper som verkade med enad front och som tillsammans med stat och kapital präglade Sverige under tiden efter andra världskriget.

Boken tar också upp hur kollektivtrafiken regleras och kontrolle­ras av maktapparaten, där spärrarna finns till för att kontrollera dem som rör sig inom städerna; samtidigt som man ständigt talar om rörelsefrihet byggs det ständigt nya murar både inom städerna, inom länder, runt länder och för att inte tala om murarna runt Europa.
Spärrarna inom städerna hjälper övermakten att fånga in människor som egentligen inte har råd att åka kollektivt, men har också hjälpt till med att fånga in papperslösa flyktingar. ”När vi diskuterar rätten till rörelse inom staden handlar det främst om vilka som har resurser; på en global skala handlar det inte bara om att ha råd, utan även om att ha tillåtelse.”
Vidare citeras bloggaren Guldfiskes text Tunnelbanans biopolitik:
”Den gräns som SL skapade genom sin spärrlinje har fått en ytterligare innebörd. Den administrerar inte bara tillgången till tunnelbanan utan har blivit en sluss för utgallring. En checkpoint där människoflödena i staden varit enklast att övervaka och sålla. Det som övervakas är inte bara giltig biljett, utan giltigt medborgarskap, giltiga beteenden.”

Trafikmaktordningen tar upp många intressanta ämnen som knyts samman och visar tydligt vem och vilka som har makten inom trafiken inom Sveriges gränser såväl som utanför. De slutsatser som dragits är intressanta och djupgående och sådant som de flesta förmodligen aldrig skulle tänka på. Trafikmaktordningen kan rekommenderas till alla som pendlar, vare sig det är med bil eller med kollektivtrafiken, och som vill veta hur systemet egentligen fungerar.
Louise Strömbäck

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!