BB-ockupationen firar 3 år

BB-ockupationen har inga planer på att upphöra när den nu den 30 januari firar tre år (Foto: Andrew Herbert).

av Stefan Lundqvist // Artikel i Offensiv

Efter tre års ockupation för kravet på att få tillbaka sitt BB, sin akutkirurgi och sin akutortopedi fortsätter kampen att koka i Sollefteå. Det som kokar kan ånga bort eller koka över. Här handlar det om det sistnämnda.

Stödet för den symboliska ockupationen av sjukhusfoajén är massiv i hela Ådalen. Den 3 000 medlemmar starka folkrörelsen bakom ockupationen hälsar att den inte har några som helst problem med att bemanna dygnets alla pass då ockupationen den 30 januari firar tre år. Organiseringen, initiativrikedomen och aktiviteten är imponerande och, förutom rättvisekravet om ett BB och rustat akutsjukhus i inlandet, det som gör kampen hållfast och uthållig. ”Vi ger oss aldrig”, heter det.
En nyvald regionledning har under det gångna året försökt att blidka och desarmera ockupationen med dialogmöten och ”kanske-löften”. De senare blev det inte mycket av då både besluten om nedläggning av BB, akutkirurgi och akutortopedi under året har cementerats av regionen. 

De fyra dialogmötena togs till en början emot positivt av ockupanterna, men i en utvärdering som Region Västernorrland redovisade i slutet av året dominerade besvikelse. Bättre samtalsklimat men ändå inga framsteg i konkreta sakfrågor. ”Otydlig agenda”, ”Våra synpunkter togs inte tillvara” och ”Bortkastad tid” hette det. Regionrådet Glenn Nordlund (S) retade sedan BB-ockupationen till raseri när han i media påstod att ockupationen gör det svårare att rekrytera till Sollefteå sjukhus. 
De gav honom snabbt svar på tal och förklarade att rekryteringsproblemen började långt innan BB-ockupationen – rättare sagt då den gamla, och sedan den nya regionledningen, började göra neddragningar och nedläggningar på sjukhuset. 
Sedan gjorde BB-ockupanterna en enkätundersökning bland sjukhuspersonalen och fick svar från 200 av dem. 90 procent svarade att de inte tycker att ockupationen stör. På frågan om ockupationen är ett hinder för rekrytering av personal valde 92 procent svarsalternativet ”Inte alls”” och bara 1 procent ”Definitivt”.

BB-ockupationen i Sollefteå är ett exempel på ett nödvändigt motstånd och kamp för en rättvis och jämlik vård.

Regionledningen tycks nu välja att för tillfället släppa denna brännande fråga. Glenn Nordlund säger till SVT Västernorrland att han tycker att ockupationen är besvärande, men att han inte känner att han har något politiskt mandat för att göra något åt saken. Det vore förstås ett politiskt självmord att bussa polis på ockupanterna som har hela Ådalens stöd i ryggen.
Dilemmat för regionledningen i Västernorrland liksom i övriga Sverige är att vården är kraftigt underfinansierad, samtidigt som den tillåts att utpressas, tappas och mjölkas av privata vårdkoncerner med vinster och aktieägare för ögonen – inte en jämlik, bra vård för alla. 
Regeringens utlovade vårdmiljoner är en spottstyver mot vad som skulle behövas. Politiska krav på regeringen om behovet av medel för en upprustning av vården saknas idag från de flesta av dagens regionpolitiker och partier, trots den mycket allvarliga vårdkrisen. 

Därför är BB-ockupationen i Sollefteå ett exempel på ett nödvändigt motstånd och kamp för en rättvis och jämlik vård. 
Det är en kamp som nu har knoppat av sig även till Sundsvall, då regionledningen trots utspel om att satsa på primärvården nu hotar med att lägga ned hälsocentralen i Nacksta, ett av stans stora hyreshus­områden. 
I lördags höll kampanjgruppen ”Backa Sundsvall” en välbesökt stödkonsert för sin hälsocentral i matsalen till Nackstas redan nedlagda högstadieskola. 
Jag blev glad av att vara där; jag imponerades och blev upprymd av ett kreativt program bestående av allt från svensk folkmusik, sydamerikanska rytmer, teatermonolog från en barnmorska från historien, ett Elvis Presleymedley och en vass och rolig politiskt röd satirkuplett ”Privatisera – Tuta och kör!” till ackompanjemang av ett dragspel. 

Stödkonsert för hälsocentralen i Nacksta var välbesökt och inspirerande – en kamp som i sin tur har inspirerats av den 3 år långa BB-ockupationen i Sollefteå (Foto: Stefan Lundqvist).

Programmet var mixat med fräsande appeller från sköterskor som jobbar och har jobbat på Nacksta Hälsocentral med argument till försvar för vården i bostadsområdet. 
Nästa steg i kampen blir bussning till uppvaktning av regionpolitikernas möten som inom de närmaste 40 dagarna kommer att ta beslut om Nacksta Hälsocentrals framtid.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!