Bergsjöns hyresgäster kämpar för upprustning på de boendes villkor

2013-02-21 08:04:52

foto: Elias Theodorsson
75 personer deltog på ett möte i Bergsjön, Göteborg som Rättvisepartiet Socialisterna i Kortedala-Bergsjön anordnat. Parollen löd: ”Nu är det nog – Upprustning på våra villkor”.

Parallellt med att den ekonomiska krisen fått fäste i Sverige har även en bostadskris utvecklats. Antalet vräkningar ökar och trångboddhet, fortsatta problem med mögel och eftersatt underhåll blir allt vanligare.

– Det drar från de dåliga fönstren och möglet gör att man blir täppt i näsan. De kräver oss på en hyreshöjning för att renovera badrummet, trots att hyran nyligen höjdes, berättar Omar Reda Taki från Bergsjön för Offensiv.
Vid det stormöte som RS anordnade i Bergsjön den 14 februari (se  särskild artikel på s 7) berättade en kvinna att hennes barn har fått astmatiska problem och att hon, trots att hon har visat upp läkarintyg, ignoreras av bolaget. Andra vittnade om rasistiskt bemötande när man felanmäler, om hur bolagets representanter undviker att svara på frågor eller rentav ljuger och om väntetider på flera månader för att åtgärda minsta fel. När en hyresgäst anmälde att taklamporna i hennes lägenhet slutat att fungera, fick hon höra att takbelysning inte ingår i standarden.

Efter utförsäljningen av Poseidons lägenheter på Atmosfär-, Kosmos-, och Zenitgatan i slutet av 1990-talet har de boende sett en drastisk förändring, och i likhet med många andra områden, är så gott som hela bostads­beståndet i akut behov av renoveringar. Detta har flera gånger uppmärksammats i media, senast våren 2012 då även en mindre proteströrel­se startade, med till exempel ­namn­insamlingar som krävde renoveringar.
Rättvisepartiet Socialisterna deltog i kampanjen och efter flera flygbladsutdelningar meddelade företagets vd i ett mejl till RS att man skulle lansera det så kallade ”Badrumsprojektet”, och renovera 527 badrum i området.
Detta dämpade protesterna och sågs som en vinst, men inte länge.
Snart blev det uppenbart att projektet var en manöver – övriga problem kvarstår, och en stor del av de boende tvingas leva kvar i lägenheter med en oacceptabelt låg standard.
Att Bovista kommer ihåg kampanjen våren 2012 är dock tydligt, då familjerna som Offensiv varit i kontakt med har blivit erbjudna åtgärder i sina lägenheter.
Omar berättade att fastighetsskötare, dagarna efter artikeln, kommit och bara målat över möglet, inte inlett en sanering. Det är tydligt att när Offensiv erbjudit de boende att dokumentera lägenheterna målar man över det värst synliga möglet, men problemen kvarstår.

– Hade jag bott inne i stan skulle de kommit på en timme, säger Mitra Shirai till Offensiv och fortsätter:
– De utnyttjar att många är fatti­ga här och att flera inte kan bra svenska.
En kvinna som har bott i området i 40 år, sa att hon aldrig blivit tillfrågad om att renovera sitt badrum. En dag damp en lapp ner i brevlådan med ett datum och sedan stod renveringsarbetarna utanför dörren. Hon skulle själv få betala kalaset. Normalstandard ska hyresgäster inte betala för, utan enbart för standardhöjande renovering som de boende då ska få vara med och tycka till om.

Bovista, som ägs av en isländsk bank med säte i Luxemburg, har inte för avsikt att rusta upp sina lägenheter i Bergsjön till normal standard.
I en intervju i Fastighetsnytt den 7 mars 2012 efter uppköpet säger bankens vd Kristján Óskarsson att det inte rör sig om att banken långsiktigt ska bygga upp portföljen, då Glitnir bank själv befinner sig i en likvidationsprocess.
– Vi har tagit över Bovista för att säkerställa bankens intressen och vi kommer att avyttra portföljen vid en passande tidpunkt för att maximera våra tillgångar, säger han.
Bovista är en i raden av privata ägare sedan 1997, då Poseidon sålde lägenheterna. Sedan dess har ingen haft långsiktighet eller satsat på reno­veringar utan lägenheterna har varit en kortsiktig investering, med målet att göra snabba vinster.

Hand i hand med nedrustningen går bostadsbristen och bakom denna situation ligger medvetna politiska beslut. Beslut som gett marknaden ett allt större inflytande över bostads­situationen i Sverige.
En av de första åtgärderna för högerregeringen var att slopa de investe­ringsstöd och räntebidrag för det hyresrättsbyggande som fanns. 11 000 planerade hyresrätter runt om i landet byggdes aldrig som en direkt följd av det. Enligt Hyresgästföreningen är resultatet att den som bor i hyresrätt betalar 2 000 kronor mer i månaden i skatt än den som bor i villa eller bostadsrätt (per 100 kvm).
Allmännyttans hyresreglerande funktion är avskaffad och bolagen ska nu enligt lag drivas efter affärsmässiga principer, det vill säga sträva efter vinster.
Samtidigt som det har blivit min­dre lönsamt för byggföretagen att bygga hyresrätter, har det blivit desto mer fördelaktigt att äga dem. Tack vare flera år av fallande realräntor, för låg nyproduktion, stark inflyttning till storstäderna och ett ökat intresse från investerares sida, har hyres­rättsfastigheterna stigit i värde de senaste fem åren – med 38 procent i Göteborg. Under samma femårsperiod har hyrorna ökat med hela 19  procent, allt enligt ett inslag i SVT:s Rapport januari 2012.
Hyresgästföreningens överenskommelse om kvalitetshyror var ett försök att hålla nere hyrorna i ytterområden, men bostadsbolagen har hittat kryphål som har möjlig­gjort orimliga höjningar även här.
Den här värdeökningen av fastigheterna har naturligtvis inte ­kommit hyresgästerna till nytta, utan har ­blivit till vinster för ägarna, som genom fortsatta hyreshöjningar, eftersatt underhåll och lyxrenoveringar har pressat upp vinsterna.

Flera hyresvärdar, främst priva­ta, har satt i system att helt enkelt strunta i standardunderhåll fram till den punkt att det är lätt att ­motivera större åtgärder. Istället för renoveringar som upprätthåller en accepta­bel standard väljer man att göra ­större ombyggnationer och standardhöjan­de renoveringar.
Resultatet av detta blir för de boende, framförallt i förorternas miljon­program, att man tvingas leva ­under oacceptabla förhållanden. Stena Fastigheter, som äger Penny­gången i Högsbo i Göteborg, ­planerar att genomföra just denna nya typ av lyxrenoveringar, med resultat att hyrorna kommer att höjas med 60 procent.
Hyresgästföreningens undersökning visar att 80 procent av hyresgästerna i de 771 lägenheterna inte kommer att ha råd att bo kvar. 97 procent menar att de helt saknat inflytande i processen. Nätverket Pennygångens framtid har organiserat flera protester mot Stena ­Fastigheter. Örjan Askerdal, som är aktiv i nätver­ket, säger till Offensiv att man har drivit kampanjen på flera fronter, inte bara genom manifestationer.
– Vi har försökt nå Stena Fastighe­ter på olika sätt. Vi bjöd in till ett stormöte, men de sa nej och ville istället träffa enskilda representanter för nätverket.
När marknaden tillåts styra och privata såsom ”allmännyttiga” ­bolag tillåts drivas för att maximera vinst, kommer det att krävas organiserad kamp underifrån för att försvara de boendes intressen. Hyresgästföre­ningen skulle kunna spela en viktig roll, men inte utan att de boende själva skapar pressen som krävs för att starta en rörelse.

De renoveringar som är nödvändiga måste beslutas om i samråd med hyresgästerna, för att sätta stopp för lyxrenoveringar som syftar till att höja områdens status och som pressar ut de boende till ytterområden. Behovet av tvångsförvaltning och en återkommunalisering av de priva­tiserade lägenheterna är uppenbart då riskkapitalister gång på gång har ­visat att deras intresse är snabba vinster.
För en hållbar utveckling och satsningar på förorterna krävs offentligt ägande och att kontrollen ligger hos de boende. Rättvisepartiet Socialister­na kämpar för att förverkliga detta.

Stefan Berg


RS / Offensiv kämpar för ▼

  • Tvångsförvalta bostäderna.
  • Kommunalisera bostadsbolagen under hyresgästernas demokratiska kontroll.
  • Förstatliga byggbolagen och bankerna.
  • Renovera och klimatanpassa bostäderna – bostad åt alla.
  • Sänk hyrorna – bygg billiga hyresrätter.
  • För en kämpande Hyresgästförening.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!