Bildt och Olofsson: Försämra arbetsrätten

2006-10-11 15:58:42
Det tog inte mer än en timme innan den nya utrikesministern Carl Bildt gick till angrepp mot arbetsrätten. Föga förvånade sa den nya näringsministern Maud Olofsson att hon stödde Bildt.

I valrörelsen var centern det mest nyliberala och antifackliga partiet. Centern står exempelvis fortfarande fast vid sitt krav på en svensk CPE-lag, som helt tar bort anställningsskyddet för de under 25 år.
Centerledaren Maud Olofsson vill helst avskaffa Lagen om anställningsskydd (Las).

Vill avskaffa Las

Följande utdrag från DN.se 7 oktober talar sitt eget tydliga språk: ”Men ni har väl enats i valmanifestet om att inte luckra upp till exempel Las (Lagen om anställningsskydd)?
– Njae, vi har bestämt att vi ska låta globaliseringsrådet diskutera hur vi kan få en flexiblare arbetsmarknad.”
Globaliseringsrådet inom regeringen har bildats efter folkpartiledaren Lars Leijonborgs besök i Kina och Indien. Där blev han imponerad av de ekonomiska framstegen baserade på låga löner, slavliknande förhållanden på arbetsplatserna och rovdriften på miljön.
Leijonborg är ordförande i globaliseringsrådet, som ska diskutera fortsatta försämringar i arbetsrätten innan de läggs fram av hela regeringen.