Blir Jemen ett nytt Afghanistan?

2010-12-17 19:59:55
På 1980-talet började USA finansiera högerextrema fundamentalistiska islamister i det av Sovjet ockuperade Af­ghanistan.
Stödet till de så kallade Mujahedinkrigarna organiserades genom den pakistans­ka säkerhetstjänsten, ISI. Se- dan dess har politisk is­lam haft ett växande inflytan­de över den politiska utveck- lingen i världen.

USA:s krig i Afghanistan och Irak har utan tvekan berett vägen för politisk is­lam. I Irak öppnade kriget 2003 för al-Qaida att etablera sig i landet. Även om al-Qaidas terror och våld har skapat en enorm avsky mot dem bland vanligt folk har andra islamistgrup­per ökat sitt inflytande.
I Afghanistan har talibanerna återkommit och vuxit i styrka. Idag sägs de ha 28 000 soldater i sina styrkor. Huvudorsaken till talibanernas återkomst är den fruktansvärda ekonomiska och sociala situationen efter många år av krig, där den korrupta Karzairegimen och ockupationstrupperna knappt har lagt några resurser alls på återuppbyggnad av samhället.
Kriget mot Afghanistan 2001, av USA och dess allierade krigsherrar i Norra alliansen, krossade aldrig talibanerna. Istället kunde talibanernas ledning fly, de flesta till stamkontrollerade områden på andra sidan gränsen till Pakistan.
I Pakistan fick talibanerna fortsatt skydd och hjälp av ISI och armén. Pakistans styrande har sett talibanerna som ett skydd, ett ställföreträdande ombud, som kan försvara Pakistans härskandes intressen i Afghanistan mot t ex Indien och Iran, när USA förr eller senare måste lämna landet. Med talibanernas flykt till Pakistan, Obamas upptrappning av kriget och en ”talibanisering” i Pakistan har konflikterna spridit sig in i Pakistan.
Enbart i år har 8 000 människor dött i vad media definierar som terro-ristattacker.
Det ökade inflytandet för islamister i hela Pakistan och talibanernas allt starkare position i norra Pakistan har gjort åtminstone delar av armén mer intresserade av att ta strid mot dem, när de nu ser att deras egna positioner är hotade.

I november i år stoppade brittiska och amerikanska myndigheter två pa­ket sända från Jemen till judiska orga-nisationer i USA, innehållande bom- ber förklädda till skrivartoner.
I media framställs Jemen nu som ett nytt centrum för al-Qaida och terrorism. Jemen är ett av världens fattigaste länder, där en av tre kämpar för att få mat för dagen.
Nästan all mat importeras, medan det lilla vatten som finns och som håller på att ta slut används för att odla drogen kat.
Samtidigt ligger landet strategiskt till, längst söderut på arabiska halvön, nära stora oljeproducerande länder, med Somalia på andra sidan av infarten till Röda havet.
Nästan alla landets exportinkomster kommer från oljan, som inom nå­gra år beräknas ta slut.
I norr har den shiitiska Houthi­stammen gjort uppror mot diktatorn Ali Abdullah Saleh, medan det pågår ett massuppror för självständighet i sö­der.
Det är i den här situationen som den islamistiska gruppen ”al-Qaida på arabiska halvön” (AQAP) har eta­blerat sig i landet, men även om flera terroristattacker har genomförts överdriver diktatorn Saleh AQAP:s styrka. Orsaken är att Saleh använder AQAP som en ursäkt för att trappa upp kriget mot massupproret i söder, samtidigt som han kan begära utökat stöd från USA, Storbritannien och andra.
Samtidigt har han själv slutit uppgörelser med islamister och släppt ut dem ur fängelse i utbyte mot löfte om att de ska bekämpa Houthiupproret i norr.
Efter katastroferna i Irak och Af­ghanistan är det ändå inte troligt att USA vill att Jemen ska bli ett nytt Afghanistan, med hela förband på plats. Precis som i Pakistan skickar de istället ”rådgivare” och obemannade bombplan som terroriserar befolkningen.
Även om bombplanen kan störa det fåtal al-Qaida-krigare som finns i landet kommer dessa attacker, som re­dan har dödat ett stort antal civila, bara tjäna syftet att ytterligare öka hatet mot USA-imperialismen och fungera som rekryterare för de grupper som attackeras.
Enbart i Pakistan har i år 1 270 människor dödats av obemannade amerikanska bombflygplan (enligt Wikileaks finansieras en del av planen av USA:s allierade shejker i Förenade arabemiraten).

Även om islamisternas inflytande i Jemen än så länge är begränsat kan situationen ändras snabbt om Je­men dras ned i samma barbari som Somalia, där etniska, religiösa och stammotsättningar exploderar.
Utan ett massalternativ för fattiga och arbetare att kämpa tillsammans, mot imperialism, kapitalism och feodalism, kommer politisk islam fortsätta att ha inflytande i delar av Mel- lanöstern och Asien.
Även om islamister i många fall är ett problem för USA-imperialismen och regionens korrupta kapitalistiska regimer, erbjuder de inget alternativ för de fattiga massorna.
Detta faktum tillsammans med att nya massrörelsen utvecklas mot den ofta olidliga situationen, kommer att utmana och avslöja islamistiska grupper och regimer och skapa möjligheter att byg­ga organisationer som är baserade på masskamp och enighet mellan fattiga och arbetare över etnis­ka och religiösa gränser, i kampen för en framtid utan krig, fattigdom och terror.

Jonas Brännberg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!