”Blivit motiverad att kämpa”

2013-05-02 08:57:31
På lördagen hade Elevkampanjen Luleå en studiedag om sexism och antirasism. Mötet blev mindre än planerat, men många viktiga punkter togs upp och en hel del kloka inflikningar gjordes på diskussionen.

– Sverige är hela tiden med och ­skapar flyktingar samtidigt som det blir svårare att få asyl i Sverige, sa Raymond Ohlsson från Asylrörelsen Norrbotten.
Efter diskussionen om antirasism togs beslutet att Elevkampanjen ­Luleå ska ansluta sig till Asylrörelsen – beslutet togs enhälligt!
– Vi sägs leva i världens mest jämställda land, någonting som ger mig en stor klump i magen, inledde Linn Mäkelä från Elevkampanjen punkten om kvinnokamp och fortsatte sedan:
– Ska ett land där individens kön bestämmer hur dennes levnadsvillkor ser ut vara världens mest jämställda? Det säger ju en hel del och inte bara om Sverige, utan om hela världen.

Marcus Löfgren