”Blocken” – lika som bär

2006-09-12 22:14:57
Rättvisepartiet Socialisterna brukar påpeka att det inte finns någonting som kan kallas för två block inom svensk politik. Nu har City jämfört blockens politik i Stockholm och funnit att skillnaderna mellan moderaternas mandatperiod 1998-2002 och socialdemokraternas 2002-2006 är försvinnande små.

I skolan saknade omkring var tionde niondeklassare behörighet till gymnasiet 1998. 2005 var den siffran i stort sett oförändrad. Socialdemokraterna vill gärna lyfta fram att man är bostadsbyggare. Och man har visserligen fattat ungefär dubbelt så många beslut om markanvisningar, omkring 21 000, som borgarna gjorde – men bara byggt 770 fler lägenheter under sin mandatperiod.
När det gäller hemlösa har visserligen fler boenden skapats under socialdemokratiskt styre, men samtidigt har också antalet hemlösa ökat.

Privatiseringar

Enligt en artikel i Dagens Nyheter 9 september, har antalet friskolor fortsatt att öka också under sossarnas period, och man har heller inte återtagit mycket av den vård som högeralliansen privatiserade.
Det vänsterpartistiska socialborgarrådet Margareta Olofsson anser enligt DN den 5 september att ”det spelar ingen roll om tjänsterna utförs av kommunen eller av privata, så länge de utförs bra”. En hållning som gett moderaterna blodad tand. I Stockholm vill moderaterna privatisera skolor, sjukhus och äldreboenden.
Både Citys och Dagens Nyheters artikel är ett exempel på de etablerade partiernas högervridning. Även exempelvis vänsterpartiet har anammat borgerliga och liberala idéer – men erkänner det inte.
Rättvisepartiet Socialisterna däremot kämpar för att bygga ett nytt socialistiskt arbetarparti som kan ta strid mot privatiseringar och nedskärningar.

Ulrika Waaranperä