Bottenrekord för Alliansen

2013-06-05 14:40:39
I SCB:s stora partisympatimätning skulle Alliansens fyra partier bara få 40,7 procent av rösterna om det vore val i dag.

Det är en bottennotering och ett ras sedan valet 2010. Och skulle man dessutom räkna bort Kristde­mokraterna, som enligt partisympatimätningen bara får 3,6 procent och därmed åker ur riksdagen, är stödet så lågt som 37,1 procent. Centern når knappt över 4-procentsspärren och får endast 4,2 procent.
Moderaterna är emellertid det parti som tappar mest, särskilt bland kvinnor.
Moderaterna är nu nere på 26,9 procent, en minskning med 3,2 procentenheter sedan valet 2010.
Samtidigt får den så kallade rödgröna oppositionen egen majoritet, över 50 procent.
Rasistiska Sverigedemokraterna får 7,7 procent, vilket är en tillbakagång sedan SCB:s mätning i november.
Per Olsson