Brittiska Säpo:s spioneri mot antirasister och socialister

0000-00-00 00:00:00


Medlemmar i Socialist Party (tidigare Militant Labour) demonstrerar mot polisens infiltration av vänsterorganisationer och registrering av aktivister.

I en ny bok, Undercover: The True Story of Britains’s Secret Police (Under täckmantel: Den sanna historien om Stor­britanniens hemliga polis), avslöjas det hur den brittiska säkerhetsjänsten spionerade på och infiltrerade den antirasistiska rörelsen YRE och Socia­list Partys (CWI i England/ Wales) föregångare Militant Labour.

Polisspioner är inget nytt inom arbetarrörelsen. Ett känt exempel före första världskriget är att två av de sex ryska bolsjevikdeputerade (medlem­mar av duman, det ryska parlamentet) fanns med bland de otaliga polisspioner som infiltrerade partiet. Detta förhindrade inte bolsjevikpartiets ledning av ryska revolutionen 1917, då arbetarklassen var kapabel att ta makten för första gången.

Undercover: The True Story of Britain’s Secret Police, av Guardianjournalisterna Paul Lewis och Rob Evans, avslöjar nyligen genomförda försök av staten att infiltrera socia­listiska och radikala organisationer.
Boken  berättar historien om Special Demonstration Squad, en underavdelning av Special Branch, (brittiska säkerhetstjänsten) som ­bildades 1968 som respons på Vietnamrörelsen. Special Demonstration Squads (SDS) verksamhet finansierades av finansministeriet och skulle ­officiellt förse staten med information om potentiella ”civila oroligheter”; m a o varje proteströrelse som staten ­ansåg vara ett potentiellt hot mot kapitalis­men.
Dess första måltavla var Vietnam­rörelsens motstånd mot USA:s krig i Indokina och dess andra var kampanjerna mot apartheidsystemet (etnicitetsåtskillnad) i Sydafrika.
Polisen infilterade också miljö- och djurrättskampanjer. Boken avslöjar att åtminstone en spion, kallad Bob Lambert, av en djurrättsaktivist misstänks för att ha planterat en bomb i deras namn.
Genom hela boken står det klart att spionerna agerar som provokatö­rer genom att uppmuntra aktivister till våldsamt agerande.
Under 1990-talet flyttade SDS sin uppmärksamhet till massrörelsen av huvudsakligen unga personer mot rasism.
Peter Francis (känd för oss som Peter Daley), var en av de personer som för SDS:s räkning infiltrerade Youth Against Racism in Europe (YRE), en alleuropeisk rörelse mot rasism. I oktober 1992 deltog drygt 40 000 personer i YRE:s demonstration i Bryssel – den ­största alleuropeiska demonstration mot rasism som någonsin hållits.
Brittiska YRE deltog också i organiserandet 1993 av den 50 000 perso­ner starka demonstration som ­krävde stängandet av det högerextrema rasis­tiska British National Partys (BNP) högkvarter i Welling i sydöstra London.
YRE leddes av medlemmar i Militant Labour (numera Socialist Party). Francis infiltrerade också Militant Labours partiförening i Hackney i London.
Peter Francis är den enda av SDS-spionerna som har blivit ­visselblåsare, och boken Undercover koncentrerar sig därför på hans aktiviteter.
Inga av de aktiviteter som organi­serades av YRE eller Militant Labour var hemliga, polisen skulle helt enkelt ha kunnat få reda på vad vi planerade genom att delta på våra offentliga möten! Och polisen kunde inte få YRE att spåra ur. Den antirasistiska rörelsen under det tidiga 1990-talet lyckades tvärtom få BNP:s ­högkvarter stängt och reducerade BNP till en väldigt obetydlig och rumphuggen liten organisation under det påföljande årtiondet.

Det är emellertid intressant att läsa Francis, och andra spioners, kommentarer från den tiden, vilka indirekt bekräftar den korrekta instäl­lning som YRE hade i en rad frågor.
Polisbrutaliteten mot ­antirasistiska aktivister chockade helt klart Francis. Han fastslår att: ”Jag bevittnade också ett antal akter av påfallande polisbrutalitet mot protesterande. Jag blev genuint polisfientlig”. Dessutom imponerades han av de unga aktivisternas mod inför den brutaliteten. Men medan Francis infiltration har lett till en intressant bok och inte hade någon allvarligt skadlig effekt på den antirasistiska rörelsen, så ledde den faktiskt till allvarlig skada för antirasistiska aktivister.
Redan innan boken släpptes avslö­jade the Guardian att Francis, på uppdrag av Londonpolisen, försökte ­hitta skäl för en smutskastningskampanj mot den av rasister mördade tonår­ingen Stephen Lawrences familj. (Ste-phen Lawrence ­knivmördades i ­södra London 1993 av ett rasist­gäng). Francis själv har, till hans fördel, helt klart dåligt samvete för följderna av hans infiltration, i synnerhet då han känner av hur den påverkade den kam­panj för rättvisa för svarta som YRE deltog i.

Under 1990-talets första sju år dog totalt 484 personer, huvudsakligen svarta och asiater, till följd av polisens brutala agerande. En mängd familjer drev kampanjer för att offren skulle få rättvisa och att de ­ansvariga skulle ställas till svars för deras näras och käras död.
Francis säger: ”Jag blev övertygad om att jag genom att göra de ­[svarta rättvise-] grupperna till måltavlor berövade dem deras chans att få den rättvisan.”
Francis uppskattar att Special Branch under 1990-talet hade om­kring 100 akter på medlemmar i Militant Labour och YRE, samt att hans infiltration medförde att ytterligare 25 personer hamnade i säkerhetspolisens register. En av de som registerades var Frank Smith, en byggnadsarbetare och antirasistisk aktivist. The Guardian har nu avslöjat att polisen förde den informationen raka vägen vidare till byggföretagen. Så till följd av sitt kampanjande mot rasism svartlistades Frank och han kunde inte få jobb inom byggnadsindu­strin.
Detta belyser i allra högsta grad att polisen inte är någon neutral kraft, utan en del av statsmaskinen, som i sista hand har rollen att ­upprätthålla och försvara kapitalisternas makt och styre.

Polisinfiltration är inte något som tillhör det förflutna. SDS har upplösts. Det har emellertid ersatts av National Public Disorder ­Intelligence Unit. Enligt Undercover kostar varje medlem av enheten skattebetalarna 250 000 pund (dryga 2,7 miljoner kronor) om året.
Det är livsavgörande att ­socialister driver kampanj för en oberoende undersökning av polisinfiltrationen av protestgrupper, tillsammans med upplösandet av Special Branch, kravallpolisen och alla andra repressiva polisenheter, tillsammans med krav på exempelvis avskaffandet av de antifackliga lagarna.
Ingen grad av polisinfiltration av vänsterorganisationer kommer emellertid att kunna förhindra framtida massrörelser – de kommer att äga rum på grund av arbetares och ­ungas egna erfarenheter av åtstramningar, klassorättvisor samt de ständiga attackerna på demokratiska- fri och rättigheter.

Hannah Sell

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!