Brutalt avslöjande i SVT:s Den stora sjukhusstriden

2018-05-16 14:20:25


På Västerviks sjukhus säger kirurgen Mehmet att ”Någon måste be det svenska folket om ursäkt” angående vårdlögnerna om centralisering.

Den svenska sjukhusvården centraliseras i en allt högre takt. Nedmonteringen av Sollefteå sjukhus är bara ett av många exempel runt om i landet. Under de senaste tio åren har vart femte akutsjukhus lagts ned. Denna strukturomvandling har skett i total politisk enighet med hänvisning till den statliga utredningen ”Träning ger färdighet”. Men SVT:s Dokument inifrån visar i ”Den stora sjukhusstriden” att ”Kejsaren är naken”.

Redaktionen för SVT:s Dokument inifrån ska ha mycket beröm för att de i över ett år har granskat vad som ligger bakom centraliseringen av sjukhusvården.
Steg för steg avslöjas att slutsatserna i utredningen ”Träning ger färdighet” bygger på lösan sand.
Utredaren Mårten Rosén fick mycket publicitet för sin slutsats att 500 människor varje år dör i onödan på grund av att kirurger på mindre sjukhus har för få patienter och därför får för lite operativ träning. Han menade att för många sjukhus och läkare gör komplicerade operationer och hans tes är att vårdkvaliteten kan höjas om läkarna specialiseras och koncentreras till ett fåtal sjukhus med en större volym patienter.
Rosén omfamnades av hela det politiska etablissemanget inklusive Vänsterpartiet, vars ledamot i socialutskottet Karin Rågsjö förvånas över att centraliseringen inte har gått snabbare och från riksdagens talarstol utropade att Mårten Rosén är ”en superutredare”.
Att 500 patienter varje år dör i onödan och självklarheten att ”Träning ger färdighet” var naturligtvis i förväg väl uttänkta värdeord i presentationen av utredningen. 

Men Dokument inifrån har granskat utredningen grundligt och journalisterna har besökt chefskirurger på mindre sjukhus som i Västervik och Karlskrona. De har stämt av sitt resultat med landets ledande professorer i kirurgi och medicinsk statistik. Resultatet är en ögonöppnare för tittaren och borde leda till allvarlig kritik och konsekvenser – gör om och gör rätt!
I korthet konstaterar Dokument Inifrån:
• Trots stora brister i vården som ökade väntetider, personalbrist, överbelagda avdelningar med mera står sig svensk sjukvård ändå väl i en internationell jämförelse. När det gäller just avancerad cancerkirurgi finns det få som kan mäta sig med Sveriges resultat.
• Som uppdraget till utredningen formulerades var det inte Måns Roséns sak att utreda hur vården bäst organiseras. Hans uppgift var att utreda hur man bäst kan öka centraliseringen.
• Utredningsunderlaget har stora brister i bland annat metodik och ger missvisande slutsatser.

500 onödiga dödsfall efter kirurgi erkänns av Rosén egentligen vara 370. I dessa har samma dödsfall räknats in flera gånger på grund av flera kirurgiska ingrepp hos varje patient. I underlaget har det även räknats in kirurgiska ingrepp där diagnosen redan från början är en dödlig sjukdom som till exempel bukspottskörtelcancer. Samtidigt ingår i materialet en stor del enklare kirurgi som inte borde ha ingått i undersökningens syfte att undersöka den högspecialiserade kirurgin.
I programmet intervjuas socialminister Annika Strandhäll (S) som ger sin och regeringens vision om sjukhusvården om 15 år. Hon tycker att sjukhusen slukar för stora resurser och planen är att kraftigt bygga ut primärvården (vårdcentraler) medan sjukhusvården i mycket högre grad centraliseras och kommer längre från människorna. När hon ställs inför programmens avslöjanden om utredningsunderlagets brister och ihåligheten i sitt ledargument att 500 patienter dör i onödan blir hon ställd:
– Jag blev väldigt upprörd om jag ska vara ärlig. Det är dessutom en siffra som spridits extremt mycket bland annat av mig själv.

På Västerviks sjukhus säger den erfarne kirurgen Mehmet:
– Någon måste ställa sig upp, be det svenska folket om ursäkt, erkänna att vi har gjort fel och säga att nu spolar vi bort det här.
Kollegan Magnus Fröstorp säger:
– Kanske finns tid för självrannsakan och att vi kan backa ett steg.
Men politiskt lägger regering och riksdag idag via socialstyrelsen ett mycket hårt tryck på landstingen att snabba på centraliseringen av sjukhusvården.
Jag rekommenderar därför läsarna att se de två avsnitten på SVT Play. För alla som deltar i kamp för vården är det ett måste!

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!