Carema (doesn’t really) Care

2011-11-09 19:11:04
Det har nyligen framförts kraftig kritik mot hur Carema Care har skött verksamheterna på äldreboendena Koppargården i Vällingby och Tallbohov i Järfälla. Både Offensiv och andra medier har rapporterat mycket om hur skandalöst dåligt verksamheten har fungerat.

De ansvariga säger ungefär samma sak varje gång som missförhållanden upptäcks: ”Oj, detta låter allvarligt. Vi kommer omedelbart att tillsätta en utredning.” Detta väcker frågan om hur det kan komma sig att de inte har en bättre styrning och kontroll av sina verksamheter.
Kommunerna är ansvariga för äldreomsorgen, men har i allt högre omfattning lagt ut denna verksamhet på privata bolag.

I början av september kom en vetenskaplig granskning i boken Konkurrensens konsekvenser. Vad händer med svensk välfärd? (SNS Förlag, red Laura Hartman), en bok som väckte mycket uppmärksamhet.
Forskarna bakom rapporten kunde inte finna stöd för att privat verksamhet inom vård, skola, individ- och familjeomsorg var effektivare eller gav bättre resultat än offentlig vård. Forskarna anser också att kunskapsunderlaget var klart begränsat. Rapporten fick stark kritik från borgerligt håll och forskaren Laura Hartman tvingades snabbt bort från SNS.
I samband med upphandlingar där kommuner ska välja vem som skall ta hand om äldreboenden kommer privata bolag – som ofta ägs av riskkapitalbolag – in med låga anbud, vilka kommunerna i sin iver att spara pengar väljer.
Om det nu är så som Laura Hartman antar – att de privata aktörerna inte är effektivare – kan man ju ganska lätt räkna ut hur de lyckas få ihop sina kalkyler: Dra ned på resurserna. Främst personal och förbrukningsartiklar.
Dessa aktörer bygger upp en­orma värden som sedan ägarna och ledningarna delar på. Carema ingår i Ambeakoncernen och när den såldes förra året gjorde de förra ägarna en vinst på cirka 3 miljarder kronor, varav en halv miljard kronor gick till ledningen.
Nu måste självklart de nya äg­arna – riskkapitalbolagen Triton och KKR – försöka öka vinsten ytterligare för att även de ska tjäna pengar på sin investering. Hur gör man det? Det är inte så djärvt att gissa att det är genom ytterligare besparingar som går ut över våra äldre medborgare.

Dokument inifrån kunde den 6 november avslöja fler skandaler med Carema. Företaget ger hemliga bonusar till chefer – de har kunnat få flera månadslöner i bonus om de lyckats hålla ned budgeten. Carema har även  lockat chefer till delägarposter om de satsat pengar i företaget. En anonym chef har i programmet bekräftat detta och berättar om att chefer på olika avdelningar tävlat mot varandra och alltid pratar om ekonomiska resultat. I ett försök att rentvå sig från sina smutsiga affärer, menar nu Care­ma Care att det inte kommer att betalas ut någon sådan bonus baserat på detta för 2011, detta efter en översyn.

Hugo Witting
Amer Mohammed Ali

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!