Danmark: Lärarkritik mot det nya avtalet

2018-05-03 14:21:48
Avtal inom den offentliga sektorn har nu slutits i Danmark, som var mycket nära en storkonflikt.
Den från början starka solidaritetspakten mellan alla de offentliga facken fick arbetsgivarna att backa. Det gäller särskilt lönerna, där avtalet ger 8,1 procent på tre år. En regel att privatanställda ska gå före i löneökningar, som infördes av den tidigare socialdemokratiska regeringen, avskaffas.
Men sammanhållningen höll inte hela vägen. Först gjorde LO-förbunden och några andra förbund upp för 40 000 av de 120 000 anställda i regionerna (landstingen). Därefter följde de andra facken i regionerna, sedan kommunerna och till sist de statsanställda. 

En stridsfråga som inte alls löstes var lärarnas arbetstider.
Den lag som den tidigare S-regeringen införde för att försämra lärarnas arbetstider gäller fortfarande. Detta trots att alla facken tillsammans krävt att arbetstiden ska regleras i avtal, inte i lag. Resultatet blev en kommission som ska utreda frågan.
Besvikelsen är stor bland lärarna. På Enhedlistens årsmöte helgen innan 1 maj uppmanade partiets lärare i ett uttalande fackets medlemmar att rösta nej till avtalet. Som i Norge – men inte i Sverige – ska avtalen nu ut på omröstning.