Dataskyddsförordningen (GDPR): Viktig information till Offensivs läsare

2018-05-23 10:29:59
Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Som medlem i Rättvisepartiet Socialisterna eller prenumerant på Offensiv är det viktigt för dig att veta att vi hanterar dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Den nya lagen ersätter personuppgiftslagen (PUL) i sin helhet, och ställer hårdare krav på oss att hantera personuppgifter rätt. Vi vill vara transparenta med hur vi hanterar dina uppgifter och uppdaterar därför rutiner och policydokument gällande detta. Oftast sker behandlingen för att uppfylla avtal och åtaganden vi har gentemot dig.
Eftersom att lagstiftningen är ny kommer praxis att utvecklas över tid, och vi kommer att uppdatera rutiner och information i enlighet med den utvecklingen. Ansvarig myndighet i Sverige är Datainspektionen. 

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?
De personuppgifter Rättvisepartiet Socialisterna hanterar är uppgifter som går att koppla till en fysisk person, exempelvis personnummer, adress eller mobiltelefonnummer. Rättvisepartiet Socialisterna hanterar inte känsliga personuppgifter. 

DINA RÄTTIGHETER:
Du har under GDPR rätt till utdrag av all information vi har behandlat om dig. Du har också rätt att begära att all information ska raderas, samt rätt till rättning av felaktiga uppgifter.
Dina uppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut information, samt tidningen Offensiv. De lagras i ett prenumerantregister. Om du är medlem i Rättvisepartiet Socialisterna lagras de personuppgifter vi behöver för medlemskapet i ett separat medlemsregister. Vi samarbetar med enskilda företag, exempelvis tryckeri, som behöver tillgång till vissa uppgifter. I det fallet skrivs ett personuppgiftsbiträdesavtal för att dina uppgifter ska vara säkra.
Information och personuppgifter kommer bara att sparas så länge de fyller de syfte  som de har samlats in för, eller ett visst i förväg bestämt ändamål. Därefter kommer uppgifterna att gallras.
Sånt syfte kan exempelvis vara för att uppfylla avtal, så som en prenumeration, eller ett medlemskap.
Information som krävs för att uppfylla annan gällande lagstiftning så som bokföringslagen kommer att sparas i enlighet med tidsfristerna i den lagstiftningen. 

För mer information eller frågor kan du kontakta Per-Åke Westerlund, eller läsa på Datainspektionens hemsida.


Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!