”De ser bara pengar och budget”

2011-10-06 12:43:56

foto: Karin Wallmark
Arvin Yarollahi på Septemberalliansens demonstration i Stockholm den 14 september.

Västra Götalandsregionen har för första gången gjort en samlad genomgång och översyn av antalet vårdplatser i regionen. Den visar att 180 extraplatser måste utnyttjas varje dag, och att överbeläggningarna vid SÄS i Borås och inom NU-sjukvården är störst.

De slutsatser som regionsledningen drar av detta är fullständigt utan förankring i verkligheten, vilket borde väcka fackföre­ningarnas vrede och vilja till mobilisering bland medlemmarna.
Som Läkartidningen tidigare har rapporterat, har antalet vård­platser i Sverige sjunkit från 125 000 år 1980 till 25 000 i år, alltså ner till 20 procent. Detta kan till viss del motiveras med att den förebyggande vården har blivit bättre och att man har moderniserat behandlingsmetoderna.

Överbeläggningarna talar dock sitt tydliga språk. VG-regionen bedömer att man ­kommer att behöva 140 vårdplatser mer under de närmaste tio åren, trots dagliga överläggningar med 180 patienter.
– De ser inte patienterna, utan bara pengar och budget, annars hade man behandlat överbeläggningarna med mer respekt, säger Arvin Yarollahi, initiativtagare till rörelsen Vårdreform och protesterna den 17 september, till Offensiv.

Den 30 september skrev tre sjuksköterskor från den medicinska intesivvårdsavdelningen på SU/ Mölndal en debattartikel i GP, där man går till kraftigt angrepp och retoriskt ställer frågan ”om man i stället för att rationalisera den kliniska verksamheten inte borde effektivisera organisationen som styr den?”.
Man beskriver en verksamhet som varit väl fungerande med ett bemanningssystem som ­både tillfredställt verksamhetens behov och hållit nere kostnaderna, tack vare låg personalomsättning och låg sjukfrånvaro.

När de massiva nedskärningarna inom SU påbörjades 2008, började den fungerande modellen raseras. Nu har det gått så långt att sjuksköterskorna beskriver det som att ”ryggraden splittras”. Medicinsk kompetens förskingras och sprids på nya avdelningar, utan att erbjudas introduktion. Sjukskrivningarna ök­ar igen och patientsäkerheten hotas. Avdelningens chef har sagt upp sig, då hon upplevt sig vara nonchalerad av ledningen som följt ”en näst intill militärliknande ledningsstruktur”.
Vartannat år sedan 2004 har Institutet för stressmedicin (IMS) genomfört en medarbetarenkät inom sjukkvården i Västra Götaland. Nu presenteras årets resultat. I en sammanfattning skriver IMS att den positiva trenden har avbrutits efter 2008 och att personalens uppfattning om stressrelaterade utmattningssyn­drom ökar. IMS ser en tydlig koppling till nedskärningar och införandet av VG Primärvård, det vill säga konkurrensutsättningen av primärvården i Västra Götaland.

Detta visar att protesterna runt om i landet den 17 september var nödvändiga, men att det är långt ifrån tillräckligt.
Nu måste personal, patienter och anhöriga gå samman. Fackföreningarna måste mobilisera till kamp mot nedskärningarna och den nyliberala politik som utan hänsyn till liv och hälsa attackerar  vården oupphörligt.
– Rörelsen kommer inte att klinga ut. Sämre tider kommer. När de påverkar massorna finns organisationen där, redo att samla dem för att gå ut på gatorna. När massuppsägningarna startar går vi ut igen. Det kommer att ske snart, inom ett och ett halvt år, säger Arvin Yarollahi.
Stefan Berg

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!