Delseger för Dalenborna

2015-09-02 17:03:36

foto: Elin Gauffin
Alla partier i förvaltningen röstade i linje med hyresgästernas förslag och kampen har nu vunnit en viktig delseger.

Offensiv har tidigare skrivit om hyresgästernas kamp för att förhindra att ett höghus byggs på en fotbollsplan i Dalen, södra Stockholm. På manifestationen för fotbollsplanen den 11 juni deltog två tjänstemän från stadsdelsförvaltningen. De lyssnade noga på alla talare, hörde sig för och inspekterade platsen.
I sin skrivelse som kom nu i augusti har förvaltningen helt gått på hyresgästernas linje. Tjänsteutlåtandet menar, som alla andra, att bygget av studentlägenheter är välkommet, men att platsen är illa vald.

Det framhålls i utlåtandet att Dalen redan är mycket tätt bebyggt och med få öppna, trygga ytor och att fotbollsplanen utgör en viktig samhällelig funktion vilket rimmar väl med det ”allt mer ökande intresset för bland annat spontanfotboll i Stockholm”.
Den enda andra fotbollsplanen i det extremt barntäta området ligger alldeles för långt bort för yngre barn att ta sig till. Förvaltningen har även tagit fasta på de vackra träden som växer längs planen och att det är svårt att föreställa sig att den trånga vältrafikerade gatan skulle kunna fungera som angöringsplats under byggtiden. De ger också en känga till den tråkiga arkitekturen.

Som alternativ byggplats hänvisar förvaltningen till en gräsplätt vid Gamla Dalarövägen. Detta har den lokala Hyresgästföreningen (LH) Rönnbärsgården tidigare poängterat skulle öka integrationen i det välbärgade villatäta Gamla Enskede.
Den 20 augusti röstade alla partier i stadsdelsnämnden för tjänste­utlåtandet – det vill säga emot att bollplanen bebyggs. Det är Svenska Bostäder (SB) som vill bygga höghuset. Ordförande för SB är Ann-Margerethe Livh som också är bostadsborgarråd.
Till LH Rönnbärsgården uppgav hon i juni att Vänsterpartiet anser att platsen är lämplig att bygga på. Det är svårt att föreställa sig hur demokratin går till inom partiet då de inte alls tog reda på vad de boende tycker innan det viktiga ställningstagandet i exploateringsnämnden för två år sedan. Men med beslutet i stadsdelsnämnden nu kan detta inte längre anses vara hela partiets hållning. Med en ordentlig genomgång av de sociala konsekvenserna har alltså även Vänsterpartiet röstat emot bygget.

LH Rönnbärsgården anordnar den 6 september en fotbollsturnering på planen, med start klockan 15.00, som en del av Dalendagen, med syfte att få upp intresset för planen. Staden har rensat bort allt överskottsgrus, vilket gör att den nu går att spela på.
Hyresgästerna försöker även få till stånd ett möte med Ann-Margarethe Livh, något som också stadsbyggnadskontoret vill ha. Förhoppningsvis förstår hon och SB redan vid detta stadium att valet av plats är ett misstag. Annars fortsätter processen med nytt beslut i stadsbyggnadsnämnden och överklaganden som följd, vilket skulle fördröja bygget av studentlägenheterna som Livh så ofta säger sig värna om. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!