Demonstrera mot Sveriges inhumana flyktingpolitik den 10 september

av Anna Johansson // Offensiv

Allt stöd till flyktingkampen (Foto: Natalia Medina).

Samma dag som riksdagen öppnar, tisdagen den 10 september, kommer nätverket Liv utan gränser att hålla en demonstration på Sergels torg kl 16. Rättvisepartiet Socialisterna (RS) och Offensiv uppmanar till stort deltagande.

Nätverkets krav är att barnfamiljer som har bott i Sverige i flera år ska beviljas uppehållstillstånd, att Migrationsverket gör en ny bedömning av säkerhetsläget i Afghanistan och att särskilt utsatta grupper som konvertiter och andra minoriteter ska ges en ny prövning.
Liv utan gränser består av barnfamiljer från olika delar av landet som har flytt från kriget i Afghanistan.

Sedan den 9 juli har över 100 barnfamiljer deltagit i sittstrejken som vid riksdagens öppnande kommer att ha pågått i två månader. I söndags avslutades veckan med demonstrationen Mammor tillsammans. Nu har skolorna börjat och de flesta pappor rest tillbaka till sina hemstäder så att barnen kan gå i skolan. Mammorna och de yngre barnen fortsätter strejken för att få igenom sina krav.
Rättvisepartiet Socialisterna stödjer flyktingkampen och uppmanar alla att ansluta den 10 september. I förlängningen krävs en enad kamp från fackföreningar, gräsrötter, vänstern, flyktingorganisationer och arbetarklassen i stort mot högerpolitik och rasism.

RS & Offensiv säger:
• Riv muren mot flyktingar och den “tillfälliga” begränsningslagen. Återinför rätten till asyl, permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening.
• Stoppa jakten på och utvisningar av flyktingar. Stäng förvaren.
• Gemensam kamp för avtalsenliga löner, fasta jobb, bostäder, vård och utbildning för alla.
• Organisering på skolor, arbetsplatser och i bostadsområden mot rasism och nazism.
• Internationell solidaritet med arbetare och fattigas kamp och uppror mot förtryck, terrorism och krig.