Doroteaupproret tar ett nytt steg

2012-06-08 00:41:02


Doroteaupproret börjar nu samla in namn för att stoppa nedskärningarna i Västerbotten.

Nu tar ockupationen av sjukstugan i Dorotea ett nytt steg. I början av juni inleddes insamlingen av de runt 22 000 namn som behövs för att tvinga ledningen för landstinget att ta upp frågan om folkomröstning angående nedskärningspaketet i Västerbotten.

Detta ställer samtidigt Doroteaupproret inför nya utmaningar när det gäller politik och inriktning.
Det ska sägas först som sist att protesten mot nedläggningen av vårdplatserna vid sjukstugan i Doro­tea är en bedrift utöver det vanliga som redan har fått stor betydelse. Sedan den 31 januari har ockupationen av sjukstugan pågått.

Doroteaupproret har satt press på de ledande politikerna. Det är ingen slump att Socialdemokraterna och Miljöpartiet, som styr landstinget, aktade sig noga för att komma med nya utmanande nedskärningsförslag i sitt förslag till budget som man presenterade i slutet av maj. Utan ocku­pationen i Dorotea och de omfattande protesterna mot ambulansindragningen i Åsele, hade attityden från landstingsledningen helt säkert varit en annan.
Hos de socialdemokratiska topparna finns en rädsla för att göra ett katastrofval 2014. Samtidigt vädrar högeralliansen morgonluft. Där försöker nu partierna överträffa varan­dra i att i ord uttala sitt stöd för Doroteaupproret. Alliansen säger i sin budget att akutplatserna i Dorotea ska finnas kvar och att Åsele ska få sin ambulans tillbaka och har i olika sammanhang sagt att de stödjer kraven från inlandskommunerna.
Borgarnas omfamning av proteströrelsen i inlandet är ett falskspel på hög nivå.
Inget av dessa partier har haft ­något som helst att invända mot det     s k Projekt balans, som går ut på hårda nedskärningar i landstingets verksamhet. De försöker ge sken av att  ha ett annat alternativ genom att föreslå några miljoner kronor extra i nedskärningar på sådant som administration, regional utveckling och ­kultur.

Men även om man bortser från det faktum att satsningar på sådant som kultur och kollektivtrafik i hela länet naturligtvis också behövs, handlar det bara om småpengar i sammanhanget.
Alliansens nedskärningsförslag är inte mindre än Socialdemokraternas och Miljöpartiets.  Dessutom vill högeralliansen ge privata vårdföretag större utrymme att ta emot patienter, något som snarast skulle öka kostna­derna för sjukvården.
Att den borgerliga alliansen fick vara med i stor stil i samband med att Doroteaupproret startade namninsamlingen för en folkomröstning den 4 juni var därför ett allvarligt misstag. Många av de som stödjer ­protesterna mot nedskärningar inom vården har genomskådat att skillnaderna är små mellan S och Alliansen.
De riskerar att stötas bort om det framstår som att det finns ett samar­bete mellan Doroteaupproret och högeralliansen.
För Doroteaupproret och andra som vill bekämpa nedskärningarna inom vården måste slutsatsen vara att det gäller att stå helt fria gentemot alla nedskärningspolitiker, oavsett färg på partisymbolen.
Steget att börja samla in namn för en folkomröstning om nedskärningspaketet skulle kunna bli ett viktigt steg framåt för proteströrelsen. Det kan visa att det inte bara ­handlar om de indragna vårdplatserna och den försämrade tillgången på ambulanser i inlandet utan om hela paketet av vårdnedskärningar. Till exempel håller 75 vårdplatser vid de tre sjukhusen i Västerbotten på att skäras bort. Speciellt hårt har den geriatriska kliniken i Umeå, där gamla patienter som ofta har kombinationer av flera sjukdomar, drabbats. Om det går att engagera både personal, patienter och anhöriga i en kampanj mot hela Projekt balans, där namninsam­lingen för folkomröstning är ett av inslagen, skulle det vara ett stort steg framåt.
Samtidigt ställer detta krav på ett viktigt politiskt klargörande från Doroteaupproret.
Det måste stå helt klart att man inte tror på några ”bättre” sparförslag. Efter mer än ett årtionde av ständigt osthyvlande finns det inga marginaler kvar. Fortsatta nedskärningar innebär försämringar, ingenting annat.

Kravet på folkomröstning ­måste därför kombineras med krav på mer resurser till landstinget. Det är helt nödvändigt att utmana den bild som politikerna försöker trumma in om att ”vi måste rätta munnen efter matsäcken”.
Problemet är ju att matsäcken har tömts genom en enorm omfördelning från offentlig verksamhet till privata vinster. För att ta ett lokalt exempel: tre procent av Bolidens vinst under förra året motsvarar hela nedskärningspaketet inom ­Västerbottens landsting.
Doroteaupproret har tillsammans med protesterna i Åsele och på andra orter uträttat storverk. Men för att lyckas ta nästa steg måste man klara utmaningen att i grunden ta striden mot hela nedskärningspolitiken och som en slutsats av detta dra en ­tydlig skiljelinje mot alla politiska partier som vill fortsätta med nedskärnings­politiken.
Hans Larsson

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!