Dyrare och sämre med privatiseringar

2012-08-29 16:16:02
”Efter många år av privatiseringar, driftsentreprenad och avknoppningar finns allt fler tecken på att utvecklingen, särskilt i kommunerna, om att utvecklingen börjar gå i motsatt riktning”. Det konstaterar EPSU, de europeiska offentligfackens samarbetsorganisation, i en ny rapport: Re-muncipalising municipal services in Europe (Återkommunaliseringar i Europa).

Rapporten, som bygger på uppgifter från en rad länder, ger en rad exempel på europeiska kommuner som beslutat att tidigare privatiserad verksamhet ska återgå i kommunal regi.
Anledningen är att privatiseringarna gett sämre och dyrare service.
I Tyskland har exempelvis 44 nya kommunala energibolag skapats och fler än 100 koncessioner för energidistribution har återgått till det offentliga. I flera tyska kommuner har dessutom kollektivtrafik, renhållning och fastighetsförvaltning överförts till det offentliga.
I Frankrike har kommunerna tagit över vattenförsörjningen. Först ut var Paris, som 2010 beslutade att sätta stopp för privatiseringen av vattenförsörjningen. Redan efter ett år hade Paris sparat 35 miljoner euro (289 miljoner kronor) och vattenav­gifterna hade sänkts med 8 procent. Idag har dryga 40 kommuner som har följt Paris exempel återkommunaliserat vattenförsörjningen.
I Finland har en femtedel av kommunerna avslutat kontrakt med privata utförare och återkommunaliserat olika typer av verksamheter.
Av en brittisk undersökning från 2011, som återges i rapporten, framgår det att i mer än hälften av 140 undersökta kommunerna har beslut fattats om att återkommunalisera åt­ervinning, renhållning, underhåll, IT o s v. Dessutom har delar av Londons  kollektivtrafik återgått i offent­lig regi.

Det främsta skälet till återkommunaliseringen är att det minskar kostnaderna och ger bättre service skriver rapporten.
Visserligen är den dominerande trenden fortsatta privatiseringar och avregleringar i Europa, men den politiken möter allt starkare motstånd samtidigt som privatiseringarnas katastrofala effekter framträder allt tydligare.
I rapporten citeras Financial Times som har noterat att: ”På lokal nivå märks en större skepsis gentemot driftentreprenad och upphandlingssystem och de styrande hyser tvivel på att privatiseringar verkligen sparar några pengar samtidigt som man fruktar en politisk reaktion mot att privata bolag gör stora vinster med hjälp av skattepengar”.
Kravet på välfärd vinner mark, med andra ord.
Per Olsson

Rapporten, som är skriven på ­engelska, kan hämtas på hemsidan: www.epsu.org/a/8683

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!