Efter Arrivas avsked: Hela LO måste försvara Reza

2015-09-02 16:06:42

foto: Per-Åke Westerlund
Reza avskedades när han förde fram allvarliga brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Det multinationella trafikbolaget Arriva har avskedat skyddsombudet Reza Forghani. I början av september återupptas de centrala förhandlingarna mellan Kommunal  och bussarbetsgivarna.

Reza Forghani har tagit strid mot försämringar i arbetsmiljön på Råstagaraget i Sundbyberg. Det har särskilt gällt rehabilitering och arbetsanpassning för de många förare som slits hårt av sitt arbete.
– När Arbetsmiljöverket den 3 mars i år inspekterade arbetsmiljön på Råsta berättade vi skyddsombud om företagets allvarliga brister i systematiskt arbetsmiljöarbete på garaget. Arbetsgivarna, som var med, hade inga svar på det vi framförde till inspektörerna. Men två dagar senare på ett möte skrek arbetsgivaren på oss och kallade oss lögnare och påstod att vi skyddsombud ljög för inspektörerna, berättar Reza Forghani.
– Vi meddelade omedelbart vår fackförening, Kommunal, om denna kränkning och förklarade våra misstankar om Arrivas fabricering av falska fall för att attackera skyddsombuden.

Nu behövs fortsatt stöd till Reza när de centrala förhandlingarna fortsätter. Kommunal sektion Norr i Stockholm har samlat in över 1 200 namnunderskrifter till stöd för Reza.
Hela LO kommer att behövas för att möta en stark motståndare. Arriva är ett jätteföretag med över 40 000 anställda i många länder. Arriva ägs av tyska järnvägsbolaget Deutsche Bahn. I Sverige har bolaget gjort sig känt för att bjuda mycket under sina konkurrenter, till priset av hårdare press på personalen och stora problem med servicen till resenärer. Avskedandet av Reza är en av många konsekvenser av privatiseringarna.
Rezas fall är viktigt för skyddsombudens ställning på alla arbetsplatser. ■