”En Greklandliknande kris väntar Cypern”

2013-04-04 09:47:01


Ur dagens protester gror en massrörelse som kan få kraft nog att kasta ut Trojkan och forma ett nytt Cypern.

– Uppgörelsen som Trojkan påtvingat Cypern är social och ekonomisk katastrof för landets arbetare och småföretagare. Återigen tvingas arbetande människor betala ett extremt högt pris för eurons och det kapitalistiska systemets kris. Det säger Athina Kariati från New Internationalist Left (Nya Internationalistiska Vänstern, CWI på Cypern) i denna Offensivintervju och fortsätter:

 – Det beräknas att stålbadet som följer efter uppgörelsen kommer att radera ut uppemot en fjärdedel av Cyperns nationalinkomst. Vanliga cyprioter kommer att få betala priset, inte de superrika ryska oligarkerna eller den cypriotiska eliten. Åratal av en Greklandsliknande ekonomisk depression väntar. Detta är, som många cyprioter säger, den värsta ekonomiska katastrof som arbetande människor stått inför sedan 1974 års krig med Turkiet.
– Den cypriotiska regeringen kommer att vara oförmögen att betala av sin enorma skuld, då ekonomin går in in i en brant djupdykning. I likhet med Grekland kommer regeringen att tvingas be Trojkan om nya lån. Varje nytt räddningspaket kommer att följas av krav på nya hårda nedskärningar. Detta är inte hållbart och reser möjligheten av att Cypern vid någon tidpunkt lämnar eurozonen.

Borde Cypern lämna euron och återgå till pundet?
– Många cyprioter stödjer idén om att lämna eurozonen, förkasta den icke-ovalda Trojkan och återgå till det cypriotiska pundet. En färsk opinionsundersökning visade att 67 procent av befolkningen uppger att de vill ha ett utträde.
– New Internationalist Left (CWI på Cypern) vill naturligtvis också bli av med bossarnas euro och nedskärningar! Men vi förklarar att ett utträde ur eurozonen i sig självt och på kapitalistisk grundval inte är någon lösning för de arbetande. Ett euroutträde kan endast assistera återuppbyggandet av den cypriotiska ekonomin om det sker inom ramen av en kamp för en socialistisk samhällsomvandling.
– För att en återgång till pundet  ska bli ett verkligt framsteg för de arbetande måste samhället i grunden omorganiseras utefter socialistiska riktlinjer, för att garantera att den breda majoritetens behov. Detta innebär att banker övertas under samhällets kontroll, ägande och administration (förstatligande under arbetarnas kontroll och styre), likaväl som en vägran att betala skulden. Detta är den enda vägen till att skapa en fruktbar jordmån för ekonomisk tillväxt!

Gör arbetare och ungdomar motstånd mot avtalet med Trojkan?
– Banktjänstemannafacket utlyste demonstrationer utanför parlamentet i förra veckan. De bankanställda var rasande för att deras jobb står under omedelbart hot.
–  New Internationalist Left kräver att bankjobben räddas! Och att alla pensioner måste säkras! De bankanställda och alla andra arbetare ska inte behöva betala krisen för eurozonen och de superrikas system.
– Drygt 2 000 skolelever och studenter marscherade i protest mot avtalet med Trojkan, som bara erbjuder dem arbetslöshet och fattigdom eller emigration. Den 27 mars genomfördes en protest med omkring 3 000 deltagare av ”Rörelsen mot privatiseringar och nedskärningar”-kampanjen, fackföreningar och olika vänsterpartier, inklusive New International Left (CWI).

Vad kräver (CWI på Cypern)?
– Vi kräver en lösning baserad på de arbetande människornas behov: Vägran att betala av skulden och förstatligande av bankerna under arbetarnas kontroll och administration, i enligt samhällets behov; Garantier för att småspararnas tillgångar, pensioner och välfärdsfonder säkras; Skuldbefrielse för arbetande människor, inte för storfinansen!
– Vi säger också: Nej till privatiseringar! Beskatta de superrika! Expropriera gangsteroligarkernas och den cypriotriska superrika elitens enorma rikedomar! För offentligt ägand av nyckelindustrierna och de stora tillgångarna, för att möjĺiggöra att ekonomin planeras demokratiskt i syfte att tjäna majoritetens behov, inte bankir- och spekulantminoritetens vinster.

– Vi kräver omedelbara statlig insatser, inklusive ekonomiska subventioner och billiga lån till småföretagare och småbönder, för att rädda dessa livsavgörande sektorer av den cypriotiska ekonomin undan ruin och den påföljande förlusten av många tusentals jobb.
– Vi uppmanar de cypriotiska arbetarna att knyta band till arbetarörelsen i Grekland och resten av Europa – vilka är våra verkliga allierade!  Vi tror inte att Cypern kommer att lämnas ensam.
– Arbetande människor över hela Europa jublade när det cypriotiska parlamentet tvingades rösta ner det första Trojkapaketet. Man kan bara föreställa sig hur positiv responsen skulle bli från Europas arbetare på bildandet av en arbetarstat på Cypern!
– Ett demokratiskt och socialistiskt Cypern skulle bli en mäktig attraktionspol för Europas arbetar-klass och fattiga. Arbetare och unga skulle omedelbart ge respons i Grekland och andra krisländer som Portugal, Spanien, Italien och Irland, och därefter över alla delar av Europa. Detta skulle röja väg för de europeiska arbetande människornas kamp mot åtstramningar och kapitalistiskt styre.

– Vi skullle få se hur kampen skulle lyftas upp på en mycket högre nivå; för skapandet av en konfederation av socialistiska stater, som skulle vara demokratisk och jämlik, till skillnad från eurozonens tvångströja som domineras av de stora kapitalistiska nationerna. Vi skulle få ett slut på eurozonens misär och storbankernas, aktieägarnas och kapitalisternas EU.
Niall Mulholland

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!