Extrema metoder för 100 % privatisering

2010-05-26 15:47:47
Förra veckans frågetimma för allmänheten med Rinkeby-Ki­stas stadsdelsnämnd visade att inte ens stadsdelens politiker är medvetna om hur raffinerade metoder som an- vänds för att snabbast möjligt driva igenom en 100-pro- centig privatisering.

Inte ens stadsdelsnämndens ordförande Bo Sundin (M) har varit medveten om att de gamla som inte kan eller vill välja någon av minst 50 utförare av hemtjänst inom stadsdelen (liksom i hela Stockholms stad) hänvisas till en privat utförare, HSB Omsorg, som ickevalsalternativ.
– Jag visste faktiskt inte om att det är så, svarade Bo Sundin på en fråga i Kommunalarbetaren.
Nu försökte han på en rad kritiska frågor från Rättvisepartiet Socialister­na försvara sig med att facktidningen inte redovisat att han därefter tagit re­da på att orsaken låg i ett beslut av Stockholms stad. Hans svar gjorde bara skandalen större.

Den avslöjande utfrågningen ägde rum sedan de anställda i hemtjänsten slagit larm om att nya stora nedskärningar är på väg att utradera egen regi som alternativ inom hemtjänsten.
– Det känns som att det är på väg att ta slut, förklarade en av de anställ­da i Kista-Rinkeby i förra veckans Kommunalarbetaren.
Älvsjö, som är först med att helt sakna ett kommunalt alternativ, lär snart följas av fler stadsdelar.
Antalet kommunalt anställda i Ki­sta-Rinkebys öppna hemtjänst har se­dan förra året minskat från 55,45 till 33,9. Nu får ytterligare fem gå sedan även brukarnas tvätt och städ läggs ut på privata utförare. Då handlar det om en halvering på bara ett år.
Uppgifterna om att egen regi inte längre ens är ett ickevalsalternativ var knappast någon beredd att försvara.

Rättvisepartiet Socialisterna tar avstånd från privatiseringarna och nedskärningarna i skuggan av dessa. Konsekvensen är att såväl verksamheten som de privata utförarnas ambition att göra vinst på brukarnas och skattebetalarnas bekostnad blir omöjlig att kontrollera. Faktum är att det inte ens finns villkor om kollektivavtal eller meddelarfrihet. Den kom-munala verksamheten får inte heller marknadsföra sig på samma villkor, och saknar möjlighet att som de privata erbjuda egna tilläggstjänster.
RS kräver att all verksamhet i sko­la, vård och omsorg ska ske i offentlig regi.
RS-medlemmen Bilbo Göransson frågade flera gånger även om personalrepresentanternas åsikt. Det hela utvecklades till en skandal sedan Bo Sundin flera gånger nonchalerat att de fackliga ombuden ville svara och förklarade att timman var till för allmänhetens frågor till politikerna.
Först sedan Bilbo skärpt tonen och flera andra politiker börjat reage­ra över munkavlen tillät han till sist de fackliga representanterna från Kommunal, SKTF, LF och SACO förklara att de motsatte sig de pågående nedskärningarna och privatiseringarna.
Efteråt fick närvarande RS:are stor respons från facken.
– Jag hoppas att ni skriver om det här på förstasidan, sa en av dem.
Även stadsdelsdirektören ansåg att vi hade ställt viktiga och bra frågor.

Arne Johansson

Skrämmande fakta ▼

  • Takten i Stockholms stads privatiseringar har accelererat med många nya utförare sedan kommunfullmäktige i juni 2009 beslutade att använda sig av den i januari 2009 antagna nya lagen om valfrihetssystem (LOV) i stället för den lag om offentlig upphandling (LOU) som använts sedan 2002.
  • Stockholms stad tog i samband med detta ett eget och unikt beslut att uppdra åt stadsdirektören att upphandla ett icke­valsalternativ för dem som inte kan eller vill göra ett aktivt val.
  • Staden indelades i samband med upphandlingen i fyra regioner, som i samtliga fall vanns av HSB Omsorg – som sedan starten den 1 december 2009 har fått 185 nya kunder på detta sätt, enligt företagets svar på Offensivs fråga. Det är fler på ett halvår än de cirka 5 procent av det totala antalet nytillkomna brukare som staden uppskatta­de att det kunde bli fråga om på ett år.
  • En ökning med 10 procent om året kan snabbt underminera egen regi. Stadens egen hemtjänst fick enligt Äldreförvaltningen inte delta i upphandling- en, då verksamheten i egen regi är uppdelad stadsdelsvis.

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!