”Färdtjänsten ändras utan någon dialog”

2015-09-10 15:06:01

foto: Britta Berggren
Tomas Tillberg, ombudsman för Synskadades Riksförbund, oroas över att Luleå kommun ska överlåta färdtjänsten till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten.

Tomas Tillberg är ombudsman för Synskadades Riksförbund (SRF) i Norrbotten. Han oroar sig mycket över Luleå kommuns planer på att överlåta färdtjänsten till Regionala Kollektivtrafikmyndigheten (RKM), som ska samordna färdtjänsten för hela eller stora delar av Norrbotten.

–Var vänder man sig om man har klagomål mot RKM? De utför ju själva även myndighetsutförandet, alltså beviljande eller avslag på ansökan om färdtjänst, frågar sig Tomas Tillberg och fortsätter:
– Med så många resande blir vi anonyma, bara ett personnummer.

SRF är också oroliga över att det blir en stor neddragning på antalet tjänster rörande färdtjänsthandläggning.
– Idag är det nog två personer i varje kommun som handhåller färdtjänstfrågor. Om vi övergår till RKM, tillsammans med elva andra kommuner, kommer det inte att bli 22 personer inom RKM som tar hand om färdtjänstfrågor, säger Tomas Tillberg.

Det som kanske upprör Tomas mest är att kommunen inte har haft någon dialog med de som faktiskt berörs av förändringen, det vill säga färdtjänstbrukarna.
– Vi har bara fått en halvtimmes information i det kommunala tillgänglighetsrådet. Sen stod det i tidningen att ärendet låg färdigt för beslut. Att i det läget bjuda in färdtjänstbrukare/passagerare för dialog är ju bara ett spel för galleriet, säger Tomas Tillberg.

En sak som SRF vill veta är vilka regler som kommer att gälla. Olika kommuner i Norrbotten har olika regler angående färdtjänstresor.
– I Luleå finns det en billigare taxa för studie- och arbetsresor, ungefär som ett månadskort inom lokaltrafiken. Det finns inte i andra kommuner inom RKM, så frågan är om det kommer finnas kvar eller tas bort i Luleå, frågar sig Tomas.

– Luleå ska ju, enligt vision 2050,  vara en stad för alla, oavsett om du har någon form av funktionshinder. Man ska ha ungefär lika möjligheter, även om det aldrig går att få samma i bokstavliga mening. Luleå har skrivit på att de ska följa FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Man ska ha ungefär samma möjligheter till ett bra liv, även om man lever med en funktionsnedsättning, säger Tomas.

Ett av syftena med förändringen är att kunna samboka ”samhällsbetalda” resor (såsom exempelvis färdtjänst och sjuktransporter) för att göra verksamheten billigare – även om politikerna vägrar att erkänna det. För att kunna göra detta planeras en gemensam beställningscentral som kommer att hantera upp till 470 000 resor per år.

– Med så många resande blir vi anonyma, bara ett personnummer. Men vi brukare har olika behov, förutom att bara transportera oss. Och dessa behov kan skilja sig från dag till dag för samma brukare. Dessutom har en del kommuner redan den planerade samordningen – och det fun-
gerar inte. Givna samordnade resor samordnas inte medan andra får åka långa omvägar för att samordna resor, säger Tomas och fortsätter:
– Om det blir en central beställningscentral blir den troligen i Överkalix. Men färdtjänstutförare längre söderut i Sverige har öppnat beställningscentraler i Estland, Moldavien och dylika ställen, enbart för att sänka lönekostnader.

– Om  allt centraliseras i en stor beställningscentral finns det inget som säger att den ens kommer att vara i Norrbotten i framtiden, menar Tomas Tillberg och berättar om en sköterska från Umeå som var i Thailand under ett halvår för att utbilda telefonister inom 1177.

– Rättvisepartiet Socialisterna stöder kravet på ett brett samråd där färdtjänstbrukare får föra fram sina krav på hur färdtjänsten ska fungera – någon som sedan kommunen ska anpassa sin organisation efter. Det ska inte vara en anpassning efter hur de kan minska kostnaderna maximalt. Nu har vi ställt en interpellation (fråga) i kommunfullmäktige till socialnämndens ordförande för att få upp frågan på bordet, säger Jonas Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå kommunfullmäktige. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!