Fattigt och bostadslöst för många unga

2009-01-07 16:08:03
1,1 miljoner ungdomar födda 1988-1997 väntas söka egen lägenhet inom den närmaste tioårsperioden, enligt SCB. Men hittills i år har bara 1 700 hyresrätter byggts, samtidigt som ungdomars ekonomiska situation kraftigt försämrats.

Hålen i ungas plånböcker gräver sig allt djupare. Var femte ungdom har idag en låg ekonomisk standard, till skillnad från var tionde i början på 2000-talet. I Stockholms län har ung- as inkomster minskat med 11 procent un­der 2000-talet (Dagens Nyheter den 28 augusti 2008)!
Andelen unga som får socialbidrag och beviljas sjukpenning ökar, liksom unga med skulder. Det visar Ungdomsstyrelsens rapport Ung idag 2008.
Den ökade fattigdomen bland unga har många orsaker. Till exempel raserad välfärd med nedskärningar i skola och fritid, samt en nyliberal arbetsmarknad med osäkrare anställningar, färre fasta jobb och låga löner.
Dessa fakta, samt att ovanligt stora barnkullar födda kring 1990 nu ska ut på arbets- och bostadsmarknaden, måste vara utgångspunkt för dagens bostadspolitik.
Värst är bostadsbristen i storstäderna Stockholm, Göteborg och Mal­mö. Hälften av dem mellan 20 och 27 i Stockholms stad som tillfrågades i Hyresgästföreningens undersökning uppger att de inte har någon egen bostad.

Trots detta byggdes det redan innan lågkonjunkturen få hyresrätter, och bygget av studentlägenheter har i stort sett stannat av.
För att dagens bostadsbrist inte ska bli ännu värre räknar Boverket med att det behövs 38 000 nya bostäder per år.
Hyrorna i Stockholm är dessutom de högsta i landet. Med marknadsanpassade hyror kommer de att stiga än mer. Marknadshyror riskerar dessut­om att minska bostadsbyggandet ytterligare, då fastighetsägarna tjänar på bostadsbrist.
Aldrig förr har det varit så tydligt: Marknaden hade – och har – fel.
Högeralliansens ”valfrihet” gäller endast för dem som har mycket peng­ar, resten får nej av banken eller måste ta stora privatekonomiska risker för att kunna köpa sig ett hem. Vilken stockholmsungdom skulle klara dagens höga lånekostnader?
Vad som behövs är ett statligt eller kommunalt understött program för miljövänliga massbyggen av billiga, mindre hyresrätter i allmän regi. Ombildningarna av hyresrätter och införandet av marknadshyror måste stop- pas!

Den allmännytta som nu håller på att försvinna är resultatet av årtionden av arbetar- och hyreskamp. Det är inget annat än stöld när gemensam egendom som byggts upp av skattebetalarnas pengar förs över till privatpersoner, samtidigt som kommuner flyr undan sitt renoveringsansvar.
I grund och botten handlar ombildningarna av hyresrätter  om synen på en bostad. Är tak över huvudet en rättighet eller endast ett spekulationsobjekt man kan göra vinst på?

Lina Westerlund

Vill du hjälpa till? Offensiv och Socialistiskt Alternativ behöver ditt stöd!

 

Med reaktionär blåbrun högerregering och otaliga kapitalistiska kriser behövs mer än någonsin en röst som försvarar arbetares rättigheter, bekämpar rasism och sexism, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!