Fler arbetsskador för inhyrd personal

2016-09-14 13:47:27


Bemanningsanställda drabbas oftare av arbetsskador.

Det är dubbelt så vanligt att bemanningsanställda drabbas av arbetsolyckor jämfört med andra anställda, främst unga män. Nu ska Arbetsmiljöverket granska det förebyggande arbetet inom bemanningsbranschen.

Allt fler arbetar inom bemanningsbranschen, både i Sverige och i EU. I fjol arbetade arbetade drygt 67 000 personer inom bemanningsföretag i Sverige. Antalet bemanningsanställda över landsgränser inom EU ökar för varje år. Samtidigt ökar även antalet olyckor inom branschen. 

Enligt Arbetsmiljöverkets statistik perioden åren 2011-2015 gjordes över 30 procent av anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro och arbetssjukdomar i branschen av män under 25 år. 

Bland de bemanningsanställda anmäls nästan dubbelt så många arbetsolyckor jämfört med genom­snittet för samtliga branscher. Främst anmäls fallolyckor, belastningsskador och olyckor med transportutrustning och hantverktyg. Under samma period skedde dessutom ett dödsfall inom branschen.

En av de främsta orsakerna  till det höga antalet olyckor bland bemanningsanställd, inhyrd personal är bristfällig introduktion eller ingen introduktion alls, enligt Arbetsmiljöverket. Detta är en av flera brister i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Ansvaret för inhyrd personal faller mellan stolarna, samtidigt som ansvaret ligger både hos företaget som hyr in personal och företaget som hyr ut personal. 

Bemanningsanställda omfattas av arbetsmiljölagen precis som alla andra anställda. Men ofta får den inhyrda personalen de tyngsta arbetsuppgifterna, samtidigt som de ofta befinner sig på nya arbetsplatser. Då är en ordentlig introduktion mycket viktig för arbetarnas egna säkerhet, och när arbetsgivaren slarvar på den punkten ökar risken för olyckor och skador. Utöver en ordentlig introduktion måste arbetsgivarna även satsa på utrustning och hjälpmedel som förebygger arbetsskador och arbetssjukdomar.

Bemanningsbranschen lever inte upp till arbetsmiljölagens krav på säkerhet. Arbetsmiljöverket planerar därför att göra 400 inspektioner av arbetsplatser/företag under hösten.

Antalet bemanningsanställda ökar, samtidigt som anställningstryggheten minskar och antalet otrygga och tidsbegränsade jobb  ökar. Bemanningsbranschen i sig skapar en ökad risk för arbetarnas säkerhet då de ständigt flyttas runt på olika arbetsplatser och kanske aldrig hinner lära sig alla rutiner.

Fler trygga och fasta anställningar och ett avskaffande av bemanningsbranschen  skulle vara ett steg i rätt riktning för att förbättra arbetssituationen för många arbetare. Säkerheten för arbetare måste prioriteras. Därför kräver RS fler fasta heltidsjobb, höjda löner, kortare arbetsdagar och kollektivavtal för alla. ■

Vill du hjälpa till? Offensiv och Rättvisepartiet Socialisterna behöver ditt stöd!

Coronaviruskrisen har slagit till hårt med både en hälsokris och ekonomisk kris. Hundratusentals kastas ut i arbetslöshet och osäkerhet, samtidigt som högerpolitiken har lämnat vården, äldreomsorgen och hela samhället extremt sårbart för en pandemi.

Nu mer än någonsin behövs en röst som försvarar arbetares rättigheter, kräver upprustning av välfärden och tryggare jobb istället för försämrad anställningstrygghet, fortsatta nedskärningar och marknadshyra. Som ger ett socialistiskt alternativ till kapitalismens orättvisor, klimatkris, krig och flyktingkatastrofer.

Stöd vårt arbete: Swisha valfritt belopp till 123 311 40 48. Om du vill engagera dig mer finns mer info här!